COVID-19  Deloitte živě 

Online vzdělávání z pohledu učitelů: technická nepřipravenost škol bude výzvou i po odeznění pandemie

Školy mají za sebou dva měsíce online režimu a někteří žáci a studenti se do lavic už zase pomalu vrací, byť v omezeném režimu. Jakmile se ale brány vzdělávacích institucí otevřou naplno, neměly bychom za distančním vzděláváním udělat tlustou čáru a vrátit se zase do stavu před krizí. Vše, co bylo pro potřeby online studia za uplynulé týdny vytvořeno, by mělo být rozvíjeno i nadále a stát se nejen soběstačnou alternativou klasickému vyučování, ale i jeho plnohodnotnou součástí. Alespoň tak to vidí učitelé základních a středních škol, kterých jsme se v našem dalším webcastu ptali, jak hodnotí současnou situaci ve vzdělávání a co očekávají v následujících měsících.

V čem tedy do budoucna spočívá největší výzva online vzdělávání? Podle Hynka Bouchala, ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod, je současná situace velmi náročná nejen pro školy a učitele, ale i žáky a jejich rodiče. Zároveň je ale příležitostí ke změně, kterou vedení škol mohlo do té doby třeba odkládat. Jedním z takových projektů bylo pro většinu českých škol například zavedení systémů a nástrojů online výuky po technické stránce. A právě poradit si s technickou nepřipraveností (škol, učitelů i studentů) a platformovou roztříštěností je podle oslovených kantorů onou největší výzvou distančního vzdělávání budoucnosti.

Známky vs. slovní hodnocení: rozhodne krize?

Zajištěním technické části výuky ale nemají školy ani zdaleka vyhráno. Potřeba je přizpůsobit také obsah a vyučování samotné. A zvláštní kategorií je v tomto ohledu otázka hodnocení. Jelikož klasické zkoušení před tabulí nepřipadá v úvahu a elektronické písemné testy mají své limity, vidí Zuzana Novosadská z gymnázia Dino-High Schools řešení v nahrazení sumativního hodnocení (známek) slovním hodnocením, které není tolik svazující a dokáže lépe reflektovat schopnosti žáka.

Rodiče k tomuto systému přistupují v zásadě dvojím způsobem, a to buď kladně, jelikož vidí v takovém hodnocení přesah, anebo negativně, protože si na jeho základě nedovedou tolik představit, jak si jejich dítě ve škole vlastně vede. Možným řešením je v takovém případě zavedení kombinace obou způsobů hodnocení.

Série webcastů Deloitte for Schools: pusťte si je ze záznamu
Podívejte se na kompletní záznam našeho vysílání ze série Deloitte for Schools, kde jsme se ptali učitelů základních a středních škol na jejich zkušenosti s online výukou.

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, pandemie koronaviru vnesla do školního vzdělávání řadu mimořádných změn. Především však byla novou, do budoucna jistě velmi užitečnou zkušeností, a to především pro učitele.

Čtyři praktické tipy přímo od kantorů
Co se jim osvědčilo během online výuky?

  1. Využijte prostředí kolem sebe a kolem svých žáků, přimějte je s ním interagovat a dejte svůj výklad do kontextu skutečného světa. Dávejte žákům úkoly, které je budou rozvíjet.
  2. Studentům důvěřujte – co, jak a kdy budou dělat, ví oni sami nejlépe, nechte jim v tom patřičnou volnost. Důvěra je skvělou motivací.
  3. Komunikujte více se svými kolegy. Kontakt jakéhokoli druhu pomůže budovat důvěru, motivaci a pocit stability.
  4. A především – buďte pozitivní. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V SÉRII WEBCASTŮ
Poslouchat je můžete živě nebo ze záznamu

Koronavirová pandemie komplikuje život celé společnosti, výjimkou nejsou ani děti školou povinné. Návrat do školních lavic je zatím v nedohlednu a tak je potřeba rychle zajistit kontinuální vzdělávání. České základní a střední školství ale s dálkovým či distančním studiem nemá příliš zkušeností, to samé platí i pro online výuku. Na našem prvním webcastu jsme řešili, jaké možnosti školy mají.

Školy se začínají pomalu adaptovat na nový typ výuky, ta s sebou ale přináší spoustu otázek. V našem druhém webcastu na téma online vzdělávání v době koronaviru jsme probrali stávající situaci nejen z pohledu technologií, ale i komunikace, psychologie, práva a krizového řízení. Jak řídit krizovou komunikaci a pomáhat kantorům se zaváděním nového typu vzdělávání?

Online výuka s sebou nese také nové požadavky na vyučování samotné, jeho formu a metodiku. Ve třetím webcastu jsme se proto věnovali rozdílům mezi synchronním a asynchronním vyučováním a v praxi jsme si ukázali práci s online nástroji, které tuto výuku od realizace online přednášek přes zadávání úkolů po testování žáků pomohou uskutečnit.

Ve čtvrtém webcastu jsme se věnovali organizacím, které pomáhají školám s přesunem výuky ze školních lavic k počítačům. Zabývali jsme se zejména podobou samotné výuky, způsoby, jak udržet motivaci žáků a studentů, nebo výměnou informací mezi učiteli a studenty.

Bez správné volby, nastavení a především zvládnutí platforem a nástrojů nelze vytvořit kvalitní online vzdělávací systém. Jakou roli hraje uživatelské prostředí? Proč je důležitá zpětná vazba? A jak nastavení rutin pomůže stabilitě vzdělávacího procesu? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem pátém webcastu.

〉 Troška humoru na závěr: Domácí výuka v současných podmínkách není výzvou jen pro školy, učitele a děti, ale také pro rodiče. Z domácností se kvůli zavření škol stává místo, kde se děti učí a dospělí pracují… a učí se s dětmi. Přečtěte si příběh z praxe, který s nadhledem popsal radosti i strasti této neobvyklé situace.

Aktuální situaci řešíme z daňových i právních dopadů, na stránce akce.deloitte.cz najdete přehled dalších webcastů, na něž se můžete bezplatně registrovat.

Online vzdělávání COVID-19 Koronavirus
COVID-19  Deloitte živě 

Známé osobnosti o vzdělávání v karanténě: Online výuka ukázala své limity, ale i příležitosti pro příště

Být rodičem v době koronaviru rozhodně nebylo snadné. Opatření, v rámci kterých byly ze dne na den uzavřeny všechny školy, zásadním způsobem narušila každodenní program nejen dětí školou povinných, ale také jejich rodičů. Na našem posledním webcastu „Deloitte for Schools“ jsme se zeptali členky představenstva České spořitelny Daniely Peškové, kardiologa Josefa Veselky, novináře Jindřicha Šídla či bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera na to, jak uplynulé měsíce hodnotí, a jestli by v online školním režimu dokázali pokračovat i nadále. 

29. 5. 2020
Deloitte živě 

Nejlépe řízené firmy Česka si ještě před krizí ověřily, že jejich strategie i procesy jsou dobře nastaveny

Co mají společného firmy jako Pilulka Lékárny, AKESO holding, Zásilkovna, HELUZ či ZLKL? Spolu s dalšími pěti patří mezi nejlépe řízené firmy Česka, které byly oceněny v prvním ročníku programu Czech Best Managed Companies 2020. V rámci tohoto programu Deloitte spolu s partnery oceňuje kvalitu řízení soukromě vlastněných firem včetně jejich managementu. Podle lídra programu BMC v České republice Miroslava Svobody dává ocenění směrem k veřejnosti signál, že firma je v tom, co dělá, opravdu dobrá: „Silná strategie a odolnost vůči externím vlivům jsou pak právě teď více než kdy jindy klíčové. Oceněné firmy měly příležitost, aby si všechno tohle ověřily ještě před vypuknutím krize.“ Přečtěte si, jak probíhal první ročník. 

25. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020