COVID-19  Deloitte živě 

Online vzdělávání z pohledu učitelů: technická nepřipravenost škol bude výzvou i po odeznění pandemie

Školy mají za sebou dva měsíce online režimu a někteří žáci a studenti se do lavic už zase pomalu vrací, byť v omezeném režimu. Jakmile se ale brány vzdělávacích institucí otevřou naplno, neměly bychom za distančním vzděláváním udělat tlustou čáru a vrátit se zase do stavu před krizí. Vše, co bylo pro potřeby online studia za uplynulé týdny vytvořeno, by mělo být rozvíjeno i nadále a stát se nejen soběstačnou alternativou klasickému vyučování, ale i jeho plnohodnotnou součástí. Alespoň tak to vidí učitelé základních a středních škol, kterých jsme se v našem dalším webcastu ptali, jak hodnotí současnou situaci ve vzdělávání a co očekávají v následujících měsících.

V čem tedy do budoucna spočívá největší výzva online vzdělávání? Podle Hynka Bouchala, ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod, je současná situace velmi náročná nejen pro školy a učitele, ale i žáky a jejich rodiče. Zároveň je ale příležitostí ke změně, kterou vedení škol mohlo do té doby třeba odkládat. Jedním z takových projektů bylo pro většinu českých škol například zavedení systémů a nástrojů online výuky po technické stránce. A právě poradit si s technickou nepřipraveností (škol, učitelů i studentů) a platformovou roztříštěností je podle oslovených kantorů onou největší výzvou distančního vzdělávání budoucnosti.

Známky vs. slovní hodnocení: rozhodne krize?

Zajištěním technické části výuky ale nemají školy ani zdaleka vyhráno. Potřeba je přizpůsobit také obsah a vyučování samotné. A zvláštní kategorií je v tomto ohledu otázka hodnocení. Jelikož klasické zkoušení před tabulí nepřipadá v úvahu a elektronické písemné testy mají své limity, vidí Zuzana Novosadská z gymnázia Dino-High Schools řešení v nahrazení sumativního hodnocení (známek) slovním hodnocením, které není tolik svazující a dokáže lépe reflektovat schopnosti žáka.

Rodiče k tomuto systému přistupují v zásadě dvojím způsobem, a to buď kladně, jelikož vidí v takovém hodnocení přesah, anebo negativně, protože si na jeho základě nedovedou tolik představit, jak si jejich dítě ve škole vlastně vede. Možným řešením je v takovém případě zavedení kombinace obou způsobů hodnocení.

Série webcastů Deloitte for Schools: pusťte si je ze záznamu
Podívejte se na kompletní záznam našeho vysílání ze série Deloitte for Schools, kde jsme se ptali učitelů základních a středních škol na jejich zkušenosti s online výukou.

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, pandemie koronaviru vnesla do školního vzdělávání řadu mimořádných změn. Především však byla novou, do budoucna jistě velmi užitečnou zkušeností, a to především pro učitele.

Čtyři praktické tipy přímo od kantorů
Co se jim osvědčilo během online výuky?

  1. Využijte prostředí kolem sebe a kolem svých žáků, přimějte je s ním interagovat a dejte svůj výklad do kontextu skutečného světa. Dávejte žákům úkoly, které je budou rozvíjet.
  2. Studentům důvěřujte – co, jak a kdy budou dělat, ví oni sami nejlépe, nechte jim v tom patřičnou volnost. Důvěra je skvělou motivací.
  3. Komunikujte více se svými kolegy. Kontakt jakéhokoli druhu pomůže budovat důvěru, motivaci a pocit stability.
  4. A především – buďte pozitivní. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V SÉRII WEBCASTŮ
Poslouchat je můžete živě nebo ze záznamu

Koronavirová pandemie komplikuje život celé společnosti, výjimkou nejsou ani děti školou povinné. Návrat do školních lavic je zatím v nedohlednu a tak je potřeba rychle zajistit kontinuální vzdělávání. České základní a střední školství ale s dálkovým či distančním studiem nemá příliš zkušeností, to samé platí i pro online výuku. Na našem prvním webcastu jsme řešili, jaké možnosti školy mají.

Školy se začínají pomalu adaptovat na nový typ výuky, ta s sebou ale přináší spoustu otázek. V našem druhém webcastu na téma online vzdělávání v době koronaviru jsme probrali stávající situaci nejen z pohledu technologií, ale i komunikace, psychologie, práva a krizového řízení. Jak řídit krizovou komunikaci a pomáhat kantorům se zaváděním nového typu vzdělávání?

Online výuka s sebou nese také nové požadavky na vyučování samotné, jeho formu a metodiku. Ve třetím webcastu jsme se proto věnovali rozdílům mezi synchronním a asynchronním vyučováním a v praxi jsme si ukázali práci s online nástroji, které tuto výuku od realizace online přednášek přes zadávání úkolů po testování žáků pomohou uskutečnit.

Ve čtvrtém webcastu jsme se věnovali organizacím, které pomáhají školám s přesunem výuky ze školních lavic k počítačům. Zabývali jsme se zejména podobou samotné výuky, způsoby, jak udržet motivaci žáků a studentů, nebo výměnou informací mezi učiteli a studenty.

Bez správné volby, nastavení a především zvládnutí platforem a nástrojů nelze vytvořit kvalitní online vzdělávací systém. Jakou roli hraje uživatelské prostředí? Proč je důležitá zpětná vazba? A jak nastavení rutin pomůže stabilitě vzdělávacího procesu? Těmto a dalším otázkám jsme se věnovali v našem pátém webcastu.

〉 Troška humoru na závěr: Domácí výuka v současných podmínkách není výzvou jen pro školy, učitele a děti, ale také pro rodiče. Z domácností se kvůli zavření škol stává místo, kde se děti učí a dospělí pracují… a učí se s dětmi. Přečtěte si příběh z praxe, který s nadhledem popsal radosti i strasti této neobvyklé situace.

Aktuální situaci řešíme z daňových i právních dopadů, na stránce akce.deloitte.cz najdete přehled dalších webcastů, na něž se můžete bezplatně registrovat.

Online vzdělávání COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right