Daně 

Oznamovací povinnost dle DAC VI: Česká republika využije možnosti posunout lhůty až na začátek roku 2021

Proces oznamování přeshraničních uspořádání měl začít fungovat od 1. července 2020. Rada Evropské unie však aktuálně schválila návrh na možné posunutí lhůt členskými státy až o šest měsíců, který by podle české finanční správy měla využít i Česká republika.

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

Dle směrnice měla tato nová povinnost platit od 1. července 2020. Evropská rada nicméně nakonec schválila návrh novely směrnice, který umožňuje posunout první lhůty pro oznamování až na začátek roku 2021. Záleží tedy na přístupu každého státu, zda možnost posunutí využije, či nikoliv.

Česká finanční správa avizovala, že v návaznosti na schválení návrhu novely směrnice k DAC VI na úrovni EU by i ČR na základě nařízení vlády přistoupila k prodloužení lhůt pro oznamování, a to následovně:

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Doporučujeme ověřit, nakolik může tato nová povinnost dopadat i na vaši společnost (jak v ČR, tak i v jiných členských státech) – a případně zvážit nezbytná opatření a nastavení interních procesů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Směrnice DAC 6 Přímé daně
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020