Daně 

Oznamovací povinnost dle DAC VI: Česká republika využije možnosti posunout lhůty až na začátek roku 2021

Proces oznamování přeshraničních uspořádání měl začít fungovat od 1. července 2020. Rada Evropské unie však aktuálně schválila návrh na možné posunutí lhůt členskými státy až o šest měsíců, který by podle české finanční správy měla využít i Česká republika.

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

Dle směrnice měla tato nová povinnost platit od 1. července 2020. Evropská rada nicméně nakonec schválila návrh novely směrnice, který umožňuje posunout první lhůty pro oznamování až na začátek roku 2021. Záleží tedy na přístupu každého státu, zda možnost posunutí využije, či nikoliv.

Česká finanční správa avizovala, že v návaznosti na schválení návrhu novely směrnice k DAC VI na úrovni EU by i ČR na základě nařízení vlády přistoupila k prodloužení lhůt pro oznamování, a to následovně:

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Doporučujeme ověřit, nakolik může tato nová povinnost dopadat i na vaši společnost (jak v ČR, tak i v jiných členských státech) – a případně zvážit nezbytná opatření a nastavení interních procesů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Směrnice DAC 6 Přímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right