Daně 

Oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání dle DAC VI od 1. ledna 2021

Na základě implementace šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) byla v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, která splňují zákonem definované charakteristické znaky.

Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

Začátek oznamovací povinnosti byl prostřednictvím nařízení vlády v České republice posunut na začátek roku 2021. Konkrétně jsou lhůty pro splnění oznamovací povinnosti následující:

  • do 30. 1. 2021 pro přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně);
  • do 28. 2. 2021 pro přeshraniční uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně); a
  • do 30 dnů ode dne, kdy bylo uspořádání zpřístupněno či připraveno pro zavedení nebo jejichž první krok byl realizován (podle toho, který nastane nejdříve) pro uspořádání realizovaná od 1. 1. 2021.

V této souvislosti upozorňujeme, že finanční správa v prosinci na svých webových stránkách publikovala nejčastější otázky a odpovědi ve vztahu k problematice DAC6. V říjnu 2020 také zveřejnila elektronický formulář Oznámení DAC6.

Smyslem této evropské regulace je získat pro finanční správu lepší přehled o využívání daňových předpisů a případném agresivním daňovém plánování. Nicméně parametry oznamovací povinnosti byly definovány velmi široce, a mohou tak v některých případech dopadat i na zcela standardní přeshraniční transakce, a to nejen vnitroskupinové, ale také ve vztahu k nezávislým subjektům.

Doporučujeme proto prověřit, nakolik se může tato nová povinnost vztahovat i na vás nebo vaši společnost, a případně identifikovat možná přeshraniční uspořádání, která by oznamovací povinnosti mohla podléhat.

V případě, že si nejste jisti, zda by se vás nebo vaší společnosti tato povinnost mohla týkat, nebo pokud potřebujete asistenci s nastavením souvisejících interních procesů ve vztahu k této nové oznamovací povinnosti, se na nás neváhejte obrátit.

Směrnice DAC 6 Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Další potvrzení výkladu Nejvyššího správního soudu k postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

V květnu loňského roku jsme vás informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta praxe finanční správy spočívající v nutnosti „dodanění“ hodnoty sankčních pohledávek při jejich postupování. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tento rozsudek navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům stanovení základu daně z příjmů v případě postoupení těchto pohledávek. 

23. 2. 2021
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. 

22. 2. 2021