Daně 

Pátá výzva programu Úspory energie

Pátá výzva programu Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, modernizace a zavádění systémů měření a regulace, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
  • Energetický posudek
  • Projektová dokumentace
  • Výdaje na organizaci výběrového řízení
  • Inženýrská činnost
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 500 tis. Kč – 15 mil. EUR
  • Podpora na energetický posudek, projektovou dokumentaci, organizaci výběrového řízení a inženýrskou činnost je poskytována v režimu de minimis
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci, organizaci výběrového řízení a inženýrskou činnost:
  • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí:
  • 16. září 2019 – 30. dubna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right