Poradenství 

Podmínky cestování a pobytu občanů Ruska a Běloruska na území České republiky

Vedle podmínek pro vstup a pobyt ukrajinských občanů na území České republiky přinášíme přehled okolností imigrace pro občany Ruska a Běloruska.

Důležité upozornění: Informace uvedené v tomto článku jsou aktuální k 1. 4. 2022 (12 hod.). V článku Podmínky cestování ukrajinských občanů shrnujeme podmínky pro jejich vstup a pobyt na území ČR.

The English version of this article is available here.
Статья также доступна на русском языке.

V České republice ještě nemám povolení k pobytu

České zastupitelské úřady v Petrohradě a Jekatěrinburgu byly uzavřeny, a není proto možné využít jejich konzulární a vízové služby. Vízové oddělení zastupitelského úřadu v Moskvě je rovněž uzavřeno, stejně jako vízové oddělené zastupitelského úřadu v Minsku.

Česká republika – stejně jako ostatní země EU – uzavřela svůj vzdušný prostor pro všechny ruské letecké společnosti. Ruští občané mohou i nadále přicestovat do ČR z jiných zemí.

Občané Ruské federace a Běloruské republiky nemohou podávat žádosti o víza, o povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu na zastupitelských úřadech ČR. Řízení o žádostech o vízum a povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu podaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky na zastupitelských úřadech České republiky se zastaví. Toto opatření se týká i žadatelů již zařazených do programů ekonomické migrace. Pořadí žadatelů zařazených do programů ekonomické migrace bude zachováno a v případě obnovení vízové agendy se bude návazně pokračovat v přidělování termínů. Usnesení vlády ČR o výše uvedeném bude platné po dobu trvání nouzového stavu (momentálně do 31. května 2022).

Občané Ruské federace a Běloruské republiky, kterým již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. DV/R vízum), budou moci imigrační proces dokončit (tj. poskytnout biometrické údaje pro výdej biometrické karty) a následně převzít povolení k pobytu v České republice.

V České republice mám již povolení k pobytu

Všechny žádosti podané na území České republiky (např. prodloužení, změna účelu pobytu, povolení k trvalému pobytu) budou nadále zpracovávány na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Doporučujeme o prodloužení povolení k pobytu požádat co nejdříve (lze až 120 dnů před ukončením platnosti i bez osobní přítomnosti na OAMP) a vyhnout se tak prodlouženým procesním lhůtám.

S ohledem na mimořádnou situaci je chod pracovišť OAMP MV ČR omezen pouze na nezbytnou agendu, která vyžaduje osobní účast (žádosti dětí narozených na území, první žádosti o povolení k pobytu, změny účelu, registrace po příjezdu, překlenovací štítky). Vše ostatní (prodloužení pobytu, hlášení změn, dodatky do žádostí) zasílejte doporučeně poštou.

Toto omezení se týká i objednávací linky OAMP, která funguje v omezeném režimu. Žádosti, které vyžadují osobní účast, mohou být podány později a pozdní podání bude bráno jako překážka na vůli nezávislá.

V České republice mám rodinného příslušníka – občana EU

Žádosti o krátkodobé vízum pro rodinné příslušníky občana EU podané na zastupitelských úřadech ČR občany Ruské federace a Běloruské republiky budou zpracovány. Na území ČR si pak tito rodinní příslušníci občana EU podají žádost o povolení k přechodnému pobytu blízkého či vzdáleného rodinného příslušníka občana EU pobývajícího na území ČR.

Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right