Daně 

Podpora až 100 mil. Kč na obnovitelné zdroje energie z OP TAK

Od středy 6. září mohou firmy žádat o finanční podporu na využívání obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně na výstavbu a modernizaci malých vodních elektráren a na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčení do distribuční sítě. Zprostředkujícím subjektem je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Cílem těchto výzev je podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, která povede ke snížení spotřeby primárních zdrojů energií, ke snížení energetické závislosti České republiky na domácích fosilních palivech a dovozu energií ze zahraničí a k postupnému přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Co mají obě výzvy společné:

Kdo může žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Výše podpory: 

 • Dotace na jeden projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Termíny a lhůty:

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 9. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2023
 • Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2027

Obnovitelné zdroje – malé vodní elektrárny – výzva I.

Na co lze podporu čerpat:

Výdaje přímo související s výstavbou a modernizací malých vodních elektráren.

Na co naopak podporu čerpat nelze:

 • Na výzkumné, vývojové a pilotní projekty
 • Na projekty, které mají charakter oprav a běžné údržby

Míra podpory:  

 • 65 % – malý podnik
 • 55 % – střední podnik
 • 45 % – velký podnik

Obnovitelné zdroje – vtlačení biometanu – výzva I.

Na co lze podporu čerpat:

Výdaje přímo související s pořízením technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě či s pořízením technologie na plnění plynem. Výzva je členěna na dvě aktivity:

A) Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu.

B) Ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu.

Na co naopak podporu čerpat nelze:

 • Na výzkumné, vývojové a pilotní projekty

Míra podpory – aktivita A:  

 • 65 % – malý podnik
 • 55 % – střední podnik
 • 45 % – velký podnik

Míra podpory – aktivita B:  

 • 50 % – malý podnik
 • 40 % – střední podnik
 • 30 % – velký podnik

V rámci výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je na podporu obnovitelných zdrojů energie dále plánována také výzva Obnovitelné zdroje energie – biomasa – výzva I. Ta by dle aktuálních informací měla být vyhlášena v 1. Q roku 2024. Na podporu výroby energie z biomasy by mělo být určeno až 500 mld. Kč, a obdobně jako tomu bylo i u výše zmíněných výzev, podpoří malé, střední i velké podniky.

OP TAK Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right