Daně 

Poslední výzvy a dotační příležitosti v OP PIK v končícím programovém období 2014–2020

V aktuálně již dobíhajícím programovém období 2014–2020 je ještě stále otevřeno několik zajímavých výzev, z nichž mohou žadatelé čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 3,5 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry jednotlivých výzev z programu Úspory energie.

Výzva Úspory energie

Výzva Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobních procesech či instalace obnovitelných zdrojů energie nebo akumulace elektrické energie.

Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 200 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 1 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek
 • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení

Výše dotace na jeden projekt:

 • 0,5 mil. Kč – 200 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • Do 30. dubna 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

 

Výzva Úspory energie s EPC (Energy Performance Contracting)

Výzva Úspory energie s EPC podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Specifikem této výzvy je metoda financování úspor, kdy se jedná o zajištění financování formou splátek z výsledných, smluvně deklarovaných úspor. Projekt a jednotlivá úsporná opatření tak jsou financována z budoucích úspor, které budou využity ke splacení investičních nákladů. Další podmínkou je smlouva o EPC, kterou žadatel uzavírá s tzv. ESCO (Energy Service Company), jež zajistí realizaci energeticky úsporných opatření. Energetické úspory jsou zároveň finančně vyjádřeny, tudíž v případě jejich nedosažení ESCO tyto nedosažené úspory žadateli finančně kompenzuje.

Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si o EPC článek nebo si pusťte stream, v němž se naši odborníci této metodě věnovali.

Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, využití odpadní energie ve výrobních procesech či instalace obnovitelných zdrojů energie nebo akumulace elektrické energie.

Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 200 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 0,5 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek
 • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení

Výše dotace na jeden projekt:

 • 0,5 mil. Kč – 200 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • Předběžné žádosti: 8. prosince 2020 – 31. března 2021
 • Žádosti o podporu: 1. dubna 2021 – 30. září 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Daně v nemovitostech Úspory energie Energetické úspory OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right