Udržitelnost  Technologie  Lidé 

Přijímací pohovor ve virtuální realitě? Už za pár let zřejmě běžná HR praxe

V souvislosti s budoucností práce se stále více mluví o virtuální realitě. Podle studie Deloitte se technologický trh v tomto odvětví zvětší v roce 2023 dokonce o více než polovinu – není proto pochyb, že virtuální realita a související řešení dříve či později promění pracovní prostředí, jak jej nyní známe. Pro příští generaci bude virtuální realita pravděpodobně dokonce obvyklým místem pro setkávání s kolegy či vykonávání různých pracovních aktivit. Oddělení lidských zdrojů proto nesmí zůstat v této oblasti pozadu a musí využít širokých (a v mnoha ohledech nevšedních) možností virtuální reality ke zlepšení svých procesů a aktivit. O které činnosti přesně jde a jakou roli v nich virtuální realita konkrétně hraje?

Nábor a onboarding

Pokud chce firma získat tolik žádané talenty či vysoce kvalifikované pracovníky, může jejich pozornost zaujmout nevšedním náborovým zážitkem. V rámci výběru lze virtuální realitu (VR) využít k simulaci práce a lepšímu prověření kandidátů. Příkladem využití VR při náboru může být simulace práce v zákaznickém servisu, kdy kandidáti mají za úkol interagovat s virtuálními zákazníky a řešit jejich požadavky či problémy, čímž prokazují své schopnosti komunikace a řešení problémů. Personální oddělení následně hodnotí kandidáty podle jejich chování v simulátoru pracovního prostředí, a získává tak o jejich schopnostech či dovednostech přesnější představu, než tomu je u klasických pohovorů. Tento přístup je nejen přínosný pro zaměstnavatele, ale také pro uchazeče, kterým poskytuje zajímavý a nevšední zážitek z celého náborového procesu, jak vyplývá z naší studie.

VR může posloužit ale i během pre-onboardingového procesu a potenciálním kandidátům či nově přijatým zaměstnancům nabídnout virtuální interaktivní procházku po kanceláři. Ti si tak mohou vytvořit reálnou představu o tom, jak bude vypadat jejich pracovní den i prostředí, kde se budou pohybovat. Tento koncept využila například společnost Deloitte Digital, která chtěla podpořit nábor a usnadnit novým zaměstnancům orientaci v jejich pracovním prostředí. Vytvořila proto interaktivní 360° model kanceláře, díky kterému se mohli nováčci s prostory seznámit již před nástupem a cítit se v nich následně jistěji a komfortněji.

Rozvoj zaměstnanců

Školení zaměstnanců je další oblastí, kterou virtuální technologie v posledních letech podstatně mění. Díky VR řešením lze vytvářet interaktivní tréninky, jejichž prostřednictvím zaměstnanci získávají praktické a reálné zkušenosti. Tyto tréninky mají významný přínos především v takových odvětvích, kde pracovníkům hrozí riziko ublížení na zdraví. Díky VR se mohou bezpečně naučit, jak ovládat složité stroje, jak zacházet s nebezpečnými materiály či jak reagovat v nouzových situacích.

Tréninkové moduly ve VR jsou mimo jiné také vhodným nástrojem pro identifikaci problematických oblastí pro zaměstnance. Na takto získaná data může zaměstnavatel pak snadno reagovat a přizpůsobovat podle nich obsah tréninku, aby zajistil jeho maximální efektivitu. Míra udržení nabytých znalostí je navíc u těchto tréninků cca 75 %, což je více než u téměř jakékoli jiné formy školení (pro srovnání: u přednášek se jedná pouze o 5-10 %). V dlouhodobějším horizontu jsou VR tréninková řešení výhodná i z hlediska šetření času i nákladů na školitele, logistiku či školící vybavení.

Alternativní pracovní prostředí a wellbeing

Možnosti VR mění také samotné pracovní prostředí. Díky VR lze vytvořit virtuální pracovní prostor, kde se zaměstnanci mohou setkávat, sdílet své myšlenky a nápady a spolupracovat na projektech. Toto je nejpřínosnější řešení zejména pro ty zaměstnance, kteří pracují na dálku a nejsou tolik zapojeni do dění v kanceláři nebo kteří by například kvůli půldennímu workshopu museli cestovat dlouhé hodiny. Videohovory by se tak mohly přesunout do sofistikovanějšího virtuálního prostředí, a práce na dálku by se tak zase o něco přiblížila reálné práci v kanceláři. Větší angažovanost a možnost „osobní“ interakce s kolegy může také dlouhodobě přispět k jejich pocitu sounáležitosti a wellbeingu.

Právě wellbeing je další oblastí, ve které firmy VR využívají. Příkladem může být společnost Deloitte, která má ve svých pražských kancelářích pro zaměstnance dostupné VR brýle známé pod názvem TRIPP. Jedná se o nástroj, který pomocí meditačních technik pomáhá rozvíjet odolnost zaměstnanců vůči stresu či podporuje jejich soustředění. Pokud se tedy chce zaměstnanec v kanceláři na chvíli zrelaxovat a uklidnit, může jednoduše „utéct“ do virtuálního světa.

Rozšířená realita má v pracovním prostředí nespočet využití, která nám v současnosti nemusí být úplně známá. S dalším vývojem technologií se integrace VR do HR procesů a aktivit pravděpodobně ještě více prohloubí a budou z ní těžit zaměstnanci i zaměstnavatelé. Firmy, které VR využívají ve svých procesech již nyní, jsou beze sporu o krok před ostatními. Do budoucna můžeme očekávat, že právě virtuální realita bude jedním z hlavních trendů, které zahýbou pracovním světem.

ESG Wellbeing Virtuální realita Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right