Daně 

Příprava výzev z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje první výzvy z Národního plánu obnovy (NPO), jejichž vyhlášení je očekáváno v následujících týdnech. NPO si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity a dosažení udržitelnosti. Celkem bude mezi podniky a podnikatele rozděleno z NPO cca 180 mld. Kč ve formě dotací.

Níže uvádíme bližší informace k jednotlivým výzvám:

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

V rámci této výzvy bude podporováno pořízení a instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na podnikatelské budovy, včetně přístřešků (například pro automobily či skladování materiálu).

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 35 % v případě FVE
 • Maximálně 50 % v případě akumulace energie (v Praze 45 %)

Příjem návrhů projektů:

 • Od listopadu 2021 do března 2022

Úspora vody v podnicích

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na úsporu vody v rámci podnikového hospodářství. Této úspory může být dosaženo například zvýšením účinnosti rozvodů vody, snížením spotřeby vody během technologických procesů, avšak při zachování stávající produktivity, využitím dešťové vody či recyklací vody nebo její cirkulací.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 40 % ze způsobilých výdajů

Příjem návrhů projektů:

 • Od prosince 2021 do prosince 2022

Cirkulární řešení v podnicích

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovativních technologií používaných k získávání druhotných surovin, a to v takové kvalitě, aby bylo možné jejich další využití v průmyslové výrobě, dále technologií pro efektivní získávání druhotných surovin z použitých výrobků a technologií umožňujících výrobu z výrobků právě z druhotných surovin.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 40 % ze způsobilých výdajů

Příjem návrhů projektů:

 • Od prosince 2021 do prosince 2022

Distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

V rámci této výzvy budou podporovány aktivity jako například modernizace, rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování teplem a instalace či modernizace technologií spojených s distribucí, měřením a regulací v soustavách zásobování teplem.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % ze způsobilých výdajů

Příjem návrhů projektů:

 • Od prosince 2021 do prosince 2022

Elektromobilita

V rámci této výzvy bude podporováno pořízení automobilu s alternativním pohonem, a to jak osobních, tak nákladních automobilů, minibusů, motocyklů či čtyřkolek nebo e-cargo kol. Podporováno bude rovněž budování infrastruktury, tedy nabíjecích stanic pro elektromobily, a to jak dobíjecích bodů v obytných domech, tak pro podnikatele.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být podniky bez ohledu na jejich velikost

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 40 % z pořizovací ceny vozidla
 • Pro dobíjecí body bude upřesněno

Výše podpory na jeden projekt:

 • Minimálně 250 000 Kč na jeden automobil
 • Pro dobíjecí body bude upřesněno

Příjem návrhů projektů:

 • V průběhu roku 2022

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right