Daně 

Připravované výzvy pro úspory energií, inovace a další oblasti

Na měsíce červen a červenec je plánováno vyhlášení hned několika dlouho očekávaných výzev, které se zaměří na inovace, úspory energií, obnovitelné zdroje i snižování emisí.

Nejprve očekáváme na přelomu června a července vyhlášení výzev zaměřených na energetiku v rámci Modernizačního fondu. V průběhu července by pak měly následovat výzvy z oblasti cirkulární ekonomiky (Národní plán obnovy), inovací, úspor energií či obnovitelných zdrojů (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, OP TAK).

Tyto programy a výzvy přinášejí podnikům příležitost, jak získat potřebné prostředky na změnu svých provozů a procesů k větší udržitelnosti, ekonomické i environmentální šetrnosti či jak investovat do nových, udržitelných technologií.

Níže uvádíme přehled vyhlášených a plánovaných výzev:

Daně v nemovitostech OP TAK Úspory energie Inovace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right