Daně 

Připravte se na vyhlášení nové výzvy Úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu dubna a května vyhlášení nové výzvy Úspory energie, která navazuje na předčasně ukončenou výzvu z minulého roku v důsledku změny GBER. Podnikatelé tak budou mít opět možnost získat dotaci na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie v rámci provozu podnikatelských budov i výrobních procesů.

Největší změnou oproti minulé výzvě je úprava kritérií sledovaných úspor energie. Nově není hodnocena úspora primární neobnovitelné energie, ale úspora primární energie. U výměny technologií pak zůstává možnost plnit úsporu primární energie nebo úsporu emisí CO2.

Níže přinášíme předpokládané parametry výzvy. O detailních podmínkách a přesném termínovém nastavení vás budeme informovat, jakmile bude výzva vyhlášena.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky z celého území ČR mimo Prahu

Na co se dotace vztahuje:

 • Výměna energeticky neefektivních strojů
 • Snižování energetické náročnosti budov – zateplení, výměna oken, rekonstrukce otopného systému, modernizace soustav osvětlení, využívání odpadní energie, zelené střechy
 • Rekonstrukce, modernizace nebo výměna zařízení na výrobu energie, např. výměna kotlů, instalace tepelného čerpadla apod.
 • Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla vedoucí ke zvýšení účinnosti
 • Regulace spotřeby a zavádění systémů měření a regulace spotřeby energie
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku vč. akumulace elektrické a tepelné energie nebo chladu – sem lze zařadit např. instalaci fotovoltaické elektrárny, instalaci systémů pro ohřev vody nebo biomasu
 • Zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody

Výše podpory: 

 • Alokace výzvy 5 mld. Kč
 • Minimálně 500 tis. Kč na jeden projekt
 • Maximálně 200 mil. Kč na jeden projekt

Míra podpory:

 • 35–80 % dle velikosti podniku a typu opatření (aplikace článku GBER)

Spuštění příjmu žádostí:

 • Květen 2024
Úspory energie Energetické úspory Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right