Daně 

Připravte svou společnost na brexit

I přestože se poslední měsíce upíná pozornost světa k pandemii koronaviru, pro Spojené království a Evropskou unii zůstává i nadále jedním z nejpalčivějších témat brexit. Jaké povinnosti budou spojeny s dovozem a vývozem zboží?

Brexit se citelně dotkne všech evropských společností, které udržují s britskými subjekty obchodní styk, bez ohledu na obor podnikání. Významných změn potom doznají zejména oblasti cel a DPH. Jaké povinnosti budou spojeny s dovozem a vývozem zboží? Je potřeba revidovat stávající smlouvy s obchodními partnery? A jaký dopad bude mít na uplatňování různých DPH režimů jako jsou call-off stock či triangulace? Těmto a dalším otázkám se v tematickém webcastu věnovali odborníci z daňového a právního oddělení Deloitte.

Spojené království vystoupilo z EU ke konci ledna 2020, přičemž až do 31. prosince se právní vztahy těchto dvou subjektů ocitají v tzv. přechodném období. Během této doby je jejich úkolem připravit se na všechny změny, které toto vystoupení přináší. Se začátkem roku 2021 získá Spojené království z pohledu EU status třetí země, a to se všemi souvisejícími důsledky.

4 tipy, jak se připravit na daňové dopady brexitu

 1. Zanalyzujte svou situaci a vztahy s britskými společnostmi
 2. Připravte včas své systémy na chystané změny
 3. Komunikujte se svými obchodními partnery a nastavte správně dodací podmínky
 4. Vyhodnoťte nutnost registrace k DPH

V současné době Spojené království stále participuje na společném trhu a celní unii EU. Doposud probíhají jednání o uzavření dohody o partnerství na principu dohody o volném obchodu, která by mimo jiné zajistila možnost uplatňování preferenčních (snížených) celních sazeb. Pokud však dohoda uzavřena nebude, vzájemný obchod se bude řídit pravidly Světové obchodní organizace, což v praxi znamená mimo jiné uplatnění smluvních celních sazeb (které EU v současnosti uplatňuje například vůči USA či Rusku).

Na co je třeba se připravit z hlediska cel

 • Celní řízení v EU. Veškeré zboží dovážené či vyvážené z/do UK bude podléhat standardnímu celnímu řízení. U dovozu je třeba počítat s případným vyměřením celního dluhu. Zároveň musí firmy splňovat další podmínky, například musí disponovat EORI, platnými licencemi či povoleními apod.
 • Celní řízení ve Spojeném království. Až do konce června 2021 může dovozní řízení probíhat zjednodušenou formou, a to odložením podání celního prohlášení a vyměřením celního dluhu až o 6 měsíců. Pro vyvážené zboží možnost odložení povinností neplatí.
 • Kontroly zboží na hranicích. Těm budou podléhat především vybrané druhy zboží, jako jsou komodity, na které se vztahují veterinární či fytosanitární kontroly.
 • Britské entity v EU. Dovoz a vývoz zboží bude možné uskutečnit jen prostřednictvím nepřímého zástupce, zároveň bude nutné stanovit osobu vývozce se sídlem v EU. Dále bude potřeba získat číslo EORI v EU či získat související licence v EU. Nezbytné bude rovněž vyhodnotit nutnost registrace k DPH.
 • Celní povolení a rozhodnutí. Některá povolení budou muset být opravena, případně zrušena a nahrazena novými povoleními. V určitých případech není možné povolení udělit osobě neusazené v EU.

Změny v oblasti DPH se budou týkat především změny ve vykazování pohybů zboží mezi Spojeným královstvím a EU – intrakomunitární dodání a pořízení se stanou klasickými vývozy či dovozy. Nebude potřeba je tak vykazovat v Intrastatu či souhrnném hlášení. Změn dozná i přemisťování zboží, například režim call-off stock v příštím roce již nebude možné využívat. Stejně tak řetězové obchody za využití zjednodušení pro triangulace, v rámci nichž bude zboží dodáváno do či ze Spojeného království, nebudou již nadále fungovat. V případě poskytování služeb britským zákazníkům, registrovaným k DPH v ČR, bude třeba vzít v úvahu pravidlo skutečné spotřeby, jež platí pro zákazníky neusazené v EU. Vše uvedené je jen ilustrativní ukázka různých dopadů v oblasti DPH.

Obchoduje vaše společnost s britskou firmou? Chcete se dozvědět, jaké konkrétní změny vás čekají a jak se na ně připravit? Potom neváhejte a pusťte si záznam našeho webcastu Dopady brexitu z pohledu DPH a cel! Další aktuální informace o vystoupení Velké Británie z EU jsme pro vás shrnuli i v tomto článku. A v případě jakýchkoliv dotazů nás samozřejmě můžete kontaktovat také napřímo.

Nepřímé daně dReport zpravodaj Brexit DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right