Deloitte živě 

Přistoupili jsme k Chartě Diverzity

V rámci Evropského dne diverzity jsme společně s dalšími 15 firmami přistoupili k Chartě diverzity. Podpisem jsme stvrdili závazek, že budeme i nadále rozvíjet pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost či zdravotní stav.

Záštitu nad dodržováním zásad Charty diverzity v České republice převzala nezisková organizace Byznys pro společnost, která také koordinovala přistoupení nových členů včetně Deloitte. V Česku se k Chartě doposud připojilo 70 firem.

Proč jsme se k Chartě diverzity připojili? „Kouzlo tkví v jedinečnosti. V jedinečnosti každého z našich 1200 zaměstnanců, kteří svou přítomností dnes a denně roztáčí spirálu diverzity. Rozmanitost je největší silou našeho byznysu. Jenže nemůžete dělat jen byznys, musíme se zajímat o ty, kteří za ním stojí, protože každý z nich svým jedinečným způsobem ztělesňuje hned spoustu aspektů diverzity,“ doplnil David Batal, vedoucí partner oddělení auditorských a poradenských služeb Deloitte.

V pracovním prostředí 21. století rozdíly mezi zaměstnanci už nemají své místo, o tom jsme dlouhodobě přesvědčeni. Podívejte se, jak v Česku děláme věci, které mají smysl.

Charta Diverzity Diverzita
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

19. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019