Daně 

Prodloužení termínu příjmu žádostí pro poslední výzvu Úspory energie v OP PIK

V průběhu dubna byl z důvodu přetrvávajícího zájmu ze strany žadatelů a zbývající alokace prodloužen termín pro příjem žádostí ve výzvě Úspory energie, a to do 30. 6. 2021.

Program Úspory energie podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu až ve výši 200 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek
 • Výdaje na organizaci výběrového řízení

Výše dotace na jeden projekt:

 • 0,5 mil. Kč – 200 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • Do 30. června 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Úspory energie OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right