Daně 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

Během listopadu proběhlo jedno z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na kterém byl projednán program SIGMA. Jedná se o program určený na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Program a jeho nastavení umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby jak hospodářství, tak celé společnosti.

Během zasedání bylo schváleno stanovisko k návrhu programu SIGMA, který byl předmětem jednání mezi RVVI a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a průběžných úprav parametrů již od začátku roku 2021.

V programu je plánováno pravidelné každoroční vyhlašování veřejných soutěží. Vyhlášení první z nich je plánováno na rok 2022. Doba trvání programu je pak stanovena na 8 let, kdy se budou moci žadatelé ucházet o podporu.

Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right