Daně 

Rakousko: Návrh zákona implementující evropskou směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem do národního práva

Dne 9. dubna 2018 zveřejnilo rakouské ministerstvo financí návrh daňového zákona pro rok 2018, který navrhuje změnu režimu pro zdaňování společností a současně zohledňuje nová pravidla pro ovládané zahraniční společnosti a upravuje stávající obecná pravidla proti zneužívání, čímž dojde k převedení příslušných ustanovení evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem do rakouského práva.

Nová pravidla pro ovládané zahraniční společnosti budou zavedena za účelem připsání všech pasivních příjmů ovládaných zahraničních společností a zahraničních stálých provozoven s nízkým zdaněním rakouské mateřské společnosti. Ovládající společností bude dle návrhu rakouská mateřská společnost, která přímo nebo nepřímo drží více než 50 % hlasovacích práv nebo kapitálu zahraniční společnosti či má nárok na více než 50 % jejího zisku. Za nízké zdanění se pro účely pravidel pro ovládané zahraniční společnosti bude dle návrhu považovat situace, kdy daňová sazba v zemi, v níž ovládaná zahraniční společnost sídlí, nepřesahuje 12,5 %.

Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti by měla platit pro finanční roky počínající 1. říjnem 2018 nebo později. Změny týkající se obecných pravidel proti zneužívání zahrnují konkrétní definici termínu „zneužití zákona“, aby bylo možné vyřešit pochybnosti nad výkladem obecných pravidel proti zneužití rakouským Nejvyšším správním soudem. Návrh zákona objasňuje, že zneužití zákona zahrnuje „neobvyklé a neopodstatněné právní struktury“, jejichž hlavním účelem je ušetřit na daních, s výjimkou struktur vytvořených z obchodních důvodů, které odrážejí hospodářskou realitu a existují pro konkrétní strukturu.

 

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right