Právo  Deloitte živě 

Real estate a udržitelnost: Legislativní změna by měla být iniciativou trhu

Zákony, nařízení a další regulace upravující téma udržitelnosti budou mít významný dopad na celé podnikatelské prostředí, oblast nemovitostí nevyjímaje. Jak bude trh v následujících měsících a letech vypadat, lze však ze současné (a obecně velmi proměnlivé) legislativy odhadovat pouze stěží. Jak vidí budoucnost udržitelnosti v oblasti real estate developeři, banky, ale třeba i samotné Ministerstvo životního prostředí ČR, o tom jsme si s jejich zástupci povídali v naší panelové diskuzi v rámci slavnostního vyhlašování výsledků ankety Zákon roku 2021.

Co je pro zdravý rozvoj legislativy v oblasti nemovitostí a stavebnictví důležité? Podle Richarda Juříka z Ministerstva životního prostředí ČR je nezbytné, aby každá přijatá regulace vycházela z iniciativy trhu. Společnosti by měly samy přijímat taková opatření a řešení, která jim nejen pomohou výhledově dostát legislativním požadavkům, ale budou také skutečně efektivní (a tedy i stabilní a výdělečné) v kontextu samotné udržitelnosti.

„Financování udržitelnosti vychází z reálné poptávky finančního trhu. Dnes jasně vidíme, že investice, které více hledí na ESG, environmentální a sociální kritéria, mohou dosahovat zisku a mohou být stabilní, a to zejména v dobách krize, kterou zažíváme.“

Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí ČR

V českém podnikatelském prostředí je téma udržitelnosti stále přijímáno do jisté míry s obavami. Podle Richarda Juříka je to mimo jiné problém zavedené terminologie, která přináší zjednodušené (a tedy nežádoucí) binární chápání situace. Jinými slovy máme tendenci rozlišovat věci pouze na zcela udržitelné a zcela neudržitelné. „Čeká nás ještě hodně práce a vysvětlování, jak by to mělo fungovat a jak vnímat dynamiku – že jde o postupný vývoj investiční činnosti do budoucna,“ uzavřel Richard Juřík.

O anketě Zákon roku

Cílem ankety Zákon roku, kterou každoročně pořádá Deloitte Legal, je najít legislativní počin, který měl v uplynulém roce největší pozitivní přínos pro české podnikatelské prostředí. Hlasování v anketě je veřejné a pravidelně se jej účastní stovky podnikatelů z nejrůznějších odvětví.

Zákon roku 2021: Vítězem ankety se stal nový stavební zákon

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Zákon roku 2021: Vítězem ankety se stal nový stavební zákon

Udržitelnost je velmi zásadním tématem také z pohledu developerů. Chief Development Officer Igor Klajmon z developerské společnosti Sekyra Group to potvrzuje – v praxi se setkává se subjekty, které samy od sebe vyžadují od projektů stále větší míru udržitelnosti. A ačkoliv jde o téma aktuální a naléhavé, v případě nemovitostí by se podle Igora Klajmona nemělo přijímání různých opatření a regulací uspěchat z důvodu potenciální kontraproduktivity. Příliš rychlý přechod k moderním řešením by například mohl znamenat výrazné zdražení, a tedy i nedostupnost nemovitostí, která je už v současnosti častým předmětem diskuzí.

„Jako developeři musíme vedle dobré myšlenky udržitelnosti hledat také správný balanc mezi různými regulativy, certifikacemi, normami a environmentálními zákony jak na straně veřejného, tak soukromého sektoru, a to tak, abychom mohli stavět rozumná, udržitelná města. To na straně jedné. Na straně druhé musíme vytvářet dostupné produkty pro naše koncové uživatele.“

Igor Klajmon, Sekyra Group

V rámci developerských a jiných nemovitostních projektů je samozřejmě důležitá také role bank. A i pro ně je v tomto směru klíčová udržitelnost, jak potvrdila Lenka Kostrounová, ředitelka financování nemovitostí v ČSOB. Výhledově je v tomto směru čeká několik podstatných změn, mezi jinými zejména nová povinnost všech bankovních entit, které mají více jak 250 zaměstnanců, reportovat svůj podíl do udržitelných investic. Banky si tím pádem budou ještě důsledněji vybírat, kam investovat, a budou dbát na to, aby financované projekty byly skutečně udržitelné.

Spíše než u volby nových projektů to banky budou mít náročnější s nastavením stávajícího portfolia, kdy budou muset s klienty řešit „upgrade“ nemovitostí směrem k udržitelnosti. „Čím zelenější aktivum je, tím je méně rizikové, tím je do budoucna méně náročné na regulatorní kapitál, a tím je i levnější z pohledu financování,“ shrnula vizi ČSOB Lenka Kostrounová s tím, že před všemy finančními institucemi je v této oblasti ještě dlouhá cesta.

„Díky legislativě má Česká republika výhodu, protože u nás jsou od roku 2007 platné energetické štítky. Neřeší samozřejmě všechno, ale je to určité vodítko, které nám pomohlo roztřídit si portfolio, díky čemuž můžeme do budoucna financovat ta hodnotnější, udržitelnější aktiva, respektive se s těmi stávajícími klienty dohodnout, jak dané aktivum upgradovat.“

Lenka Kostrounová, ČSOB

Téma udržitelnosti jsme probírali také v rámci naší panelové diskuze na Retail Summitu 2022. Přečtěte si, proč by se udržitelnost měla stát součástí každé firemní strategie a proč by cíle společností neměly končit tam, kde končí legislativní rámec.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right