Právo  Deloitte živě 

Zákon roku 2021: Vítězem ankety se stal nový stavební zákon

Titul Zákon roku 2021 získal nový stavební zákon z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem oceněné rekodifikace je zjednodušit a zrychlit proces povolování staveb, který je dlouhodobě předmětem diskuzí (nejen) v českém byznysovém prostředí. Na dalších příčkách se umístily novely zákonů, jež umožnily realizovat oddlužovací akci Milostivé léto či zpřístupnily rozsudky nižších soudů ve veřejné online databázi.

Veřejné ankety Zákon roku 2021 se jako tradičně zúčastnily stovky podnikatelů z nejrůznějších oborů. Pro nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) pak hlasovaly více než dvě třetiny z nich. Stavební právo a jeho rekodifikace jsou v českém podnikatelském prostředí často skloňovanými tématy a nová komplexní úprava by měla zefektivnit související procesy povolování staveb například skrze zapojení obcí.

„Moje životní krédo je: ‚Raději evoluce, ne revoluce.‘ Poprvé jsem ho porušil v roce 2018, když jsme se věnovali liniovému zákonu, podruhé, když jsem byl účastníkem několika evolučních novel stavebního zákona v letech 2017 a 2020. Zkrátka jsme si řekli, že už s tím musíme něco udělat. S pokorou respektuji současné osazení Sněmovny, respektuji, že kolegové vidí některé věci jinak, ale zároveň budu rád, když se nám podaří najít co nejrozumnější kompromis, na kterém se při novele nebo úpravě shodneme, a že to bude fungovat, protože nový stavební zákon potřebujeme.“

Martin Kolovratník, poslanec PSP ČR, spolunavrhovatel rekodifikace stavebního zákona

Dalším oceněným legislativním počinem se stala část novely exekučního řádu (č. 286/2021 Sb.), v souvislosti s níž se uskutečnilo tzv. Milostivé léto. V rámci této mimořádné oddlužovací akce měly osoby, které se ocitly v dluhové pasti, příležitost zaplatit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení.

„O tom, že Milostivé léto mělo skutečně smysl, svědčí, že se k němu dobrovolně připojila řada velkých institucionálních, soukromoprávních věřitelů. Nemělo by to pro ně smysl, kdyby se jim najednou jednorázově nevrátily jistiny, které by jinak byly pravděpodobně nevymahatelné, anebo až v nějakém výrazně delším horizontu. Je to výraz společenské odpovědnosti.“

Marek Výborný, poslanec PSP ČR, autor pozměňovacího návrhu k novele exekučního řádu

Třetí místo na stupni vítězů pak obsadila část novely zákona o soudech a soudcích (č. 218/2021). Tato legislativní úprava zpřístupňuje doposud anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů, která budou nově dostupná veřejně v online databázi. Firmy a podnikatelé se tak budou moct seznámit se soudními verdikty, což přispěje k předvídatelnosti práva i v oblasti byznysu a ke sjednocení soudního rozhodování.

„Novela vznikla na popud odborné veřejnosti, ať už to byl neziskový sektor nebo například akademici. Měli bychom mít jistotu, že rozhodnutí ve stejných věcech budou totožná – zadává nám to ústavní pořádek, občanský zákoník a tak dále. Proto tato novela vznikla a řekla bych, že je to novela revoluční.“

Barbora Kořanová, podnikatelka a manažerka, bývalá poslankyně PSP ČR

Vedle standardních legislativních počinů byly v tomto roce poprvé oceněny také regulace, které přijaly firmy z vlastní iniciativy. Za nejužitečnější byly vybrány Deklarace na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu a Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách. Obě samoregulace významným způsobem posilují bezpečnost a přehlednost české byznysového prostředí.

quote icon

Existuje spousta věcí, které mohou firmy dělat a které nejsou součástí zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení. A řadu z toho již dělají, ale mělo by toho být víc, a to v mnoha ohledech. Formou různých kodexů, závazků, standardů či iniciativ v rámci jednotlivých průmyslových odvětvích mohou firmy legislativní činnost doplňovat. A to je ta chtěná forma regulace společenských vztahů, často daleko hospodárnější, hbitější a vhodnější než mnoho let trvající legislativní procesy. Pomocí Zákona roku chceme povzbudit podnikatelskou obec, aby v této své činnosti pokračovala.

author name Tomáš Babáček, partner Deloitte Legal, předseda Nominační rady a projektový lídr Zákona roku

Kompletní přehled nominovaných legislativních počinů, více informací o anketě Zákon roku a výsledky předcházejících ročníků najdete na stránkách projektu www.zakonroku.cz.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right