Daně 

Novinky v zaměstnávání cizinců: Režim Mongolsko a Režim Filipíny

Další speciální režimy mají pomoci firmám krátkodobě překlenout období, kdy se potýkají s nedostatkem pracovníků. Režimy Mongolsko a Filipíny byly zavedeny s účinností od 1. 5. 2018. Jsou zaměřeny na státy, na jejichž pracovní sílu trvale cílí zájem českých zaměstnavatelů.

Jako takové mají Režimy sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o Zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska a Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat pracovní činnost v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (na pracovních pozicích CZ ISCO 4-8).

  • Cílenost a výběrovost je míněna v tom smyslu, že stejně jako v případě Režimu Ukrajina je možné do Režimu ostatní státy zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní kritéria Režimu, společně s konkrétním budoucím zaměstnancem či zaměstnanci.
  • O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Roční kapacita pro tento projekt je 1000 uchazečů pro každou z výše zmíněných zemí (tzn. cca 85 uchazečů měsíčně na každou zemi).
  • Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady Ulánbátar a Manila. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.
  • Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Podrobněji se budeme věnovat zaměstnávání cizinců také v rámci našeho pravidelného webcastu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right