Daně 

Rozhodování kvalifikovanou většinou v některých daňových záležitostech

Na začátek roku 2019 se Evropská komise připravuje návrh pro upuštění od jednomyslného rozhodování v určitých daňových záležitostech za účelem zlepšení efektivity projednávání legislativy v oblasti daní. Komise pravděpodobně navrhne hlasování kvalifikovanou většinou u omezeného souboru daňových záležitostí – například u legislativních návrhů týkajících se daňových přiznání.

Komise ve věci hlasování kvalifikovanou většinou navrhuje dvě odlišné vize: první je hlasování kvalifikovanou většinou podle článku 116 Smlouvy o fungování Evropské unie, který říká, že „zjistí-li Komise, že existující rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států, které narušují podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu, je  nutné je odstranit  po poradě s dotčenými členskými státy“.

Druhá vize pro hlasování kvalifikovanou většinou by mohla být na článku 48.7 Smlouvy o Evropské unii, který říká: „Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie, že Rada rozhoduje v určité oblasti nebo v určitém případě jednomyslně, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, které Radě umožní v této oblasti nebo v tomto případě rozhodovat kvalifikovanou většinou.“

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right