Daně 

Německo: přísnější podmínky pro distribuci dividend

Soudní dvůr Evropské unie zjistil, že určitá ustanovení v oblasti zdanění obchodu pravděpodobně odrazují tuzemské mateřské společnosti od investování jejich kapitálu do dceřiných podniků zřízených v nečlenských státech, protože odčitatelnost dividend vyplacených dceřinými společnostmi v nečlenských státech podléhá přísnějším podmínkám, než jaké jsou podmínky pro dividendy vyplacené tuzemskými společnostmi.

Jak uzavřel Soudní dvůr, tato ustanovení představují omezení pohybu kapitálu mezi členskými a nečlenskými státy, což je zakázáno článkem 63 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

 

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right