Daně 

Zářijové novinky z mezinárodního zdanění

Polské ministerstvo financí vydalo návrh novely zákona, ve kterém navrhuje preferenční zdanění příjmů z práv duševního vlastnictví a nižší sazbu daně z příjmů právnických osob pro malé a střední podniky. Guernsey a Jersey konzultují pravidla vyžadující prokázání ekonomické podstaty uskutečňovaných činností rezidentními společnostmi. Tato pravidla mají platit pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Zajímá vás více novinek z mezinárodního zdanění. Čtěte říjnový dReport.

Polsko: novela zákona o daních z příjmů
Polské ministerstvo financí vydalo návrh novely zákona, v němž navrhuje preferenční zdanění příjmů z práv duševního vlastnictví a nižší sazbu daně z příjmů právnických osob pro malé a střední podniky. Daňová opatření by měla být účinná od 1. ledna 2019. Příjmy z duševního vlastnictví by měly být zdaňovány sníženou 5% sazbou. Preferenční daňový režim by se týkal poplatníků, kteří realizují výzkum a vývoj nebo inovace, jejichž výsledkem jsou práva duševního vlastnictví. Novela by také zavedla sníženou sazbu daně z příjmů právnických osob ve výši 9 % pro malé a střední podniky s ročním obratem do 1,2 milionu eur a odpočet fiktivních úroků s ročním limitem 250 000 polských zlotých. V souladu se směrnicí EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem by byla implementována také daň při odchodu (exit tax).

Guernsey a Jersey: Nová pravidla pro prokazování ekonomické podstaty uskutečněných činností
Guernsey a Jersey konzultují pravidla vyžadující prokázání ekonomické podstaty uskutečňovaných činností rezidentními společnostmi. Tato pravidla mají platit pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Ekonomická podstata činností by dle materiálu ostrova Jersey měla být prokázána prostřednictvím několika relevantních informací, které společnosti budou muset podrobně uvést v daňových přiznáních. Mezi tyto informace patří například výše a typ hrubého příjmu, typ nákladů a aktiv, podrobné údaje o fyzických prostorách a počtu zaměstnanců pracujících na plný úvazek. Společnosti budou muset také prokázat, že v zemi rezidence mají místo svého skutečného vedení.

Více novinek z mezinárodního zdanění najdete ve zpravodaji dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right