Technologie  Daně 

Roboti ve vazbě na DPH aneb Co je robotika ve financích

Hlavní aktuální trendy, které hýbou světem daňového reportingu, jsou všechno a hned. Rozsah reportovaných dat a potřeba rychlosti reportování zkrátka roste a je jen otázkou času, kdy se v Česku začnou zavádět přísnější postupy inspirované zahraničím a ve financích se radikálně rozšíří využívání robotů. Jak?

Jinými slovy: výrazně porostou požadavky na robotizaci daňového reportingu, protože proces „rychlostí člověka“ nebude stačit. Jaká je souvislost mezi čistotou dat a roboty ve vazbě na DPH a proč si vlastně robota do financí najmout? Přečtěte si, co zaznělo na Tradičním podzimním DPH semináři 2018.

Co je RPA neboli robotika ve financích

Oproti zavedeným představám není RPA robot mluvící nebo chodící fyzický stroj, který pracuje s papírovými vstupy. Není to ani umělá inteligence nebo hlasem ovládaný software. Jedná se o program, počítačový software, který nahrazuje nebo doplňuje člověka v jasně strukturovaných a pravidly řízených úkolech a vykonává procesy přes aplikace instalované v počítači.

Pohledávky, závazky, mzdy, obecné účetnictví, účtování zásob, projektové účetnictví, zpracování cestovních výdajů nebo daňové účetnictví aj., tedy činnosti, které se často opakují, mají málo výjimek a jasná pravidla – to přesně jsou procesy vhodné k robotizaci.

Najmout si robota do financí se hodně podobá náboru nových zaměstnanců. Místo abyste robota najímali, si ale na něj musíte pořídit licenci, a namísto zaučení je třeba nainstalovat mu RPA software. Stejně jako člověku musíte i robotovi vytvořit uživatelský účet a zadat úkoly.

Jaroslav Beneš, ředitel oddělení daňového poradenství Deloitte ČR

Roboti nepotřebují kafe, motivaci ani dovolenou a mají i další výhody:   

 • Zrychlení o 80 %
 • 99,5% přesnost
 • Snížení nákladů o 30 %
 • Automatizace rutinních činností
 • Snadné a rychlé rozšíření
 • Logování činností a kompletní auditní stopa
 • Žádné přestávky

Nejčastější chyby v datech, která reportuje člověk

 • Chybná data – překlepy, chyby v kmenových datech
 • Časté opravy
 • Časové nesoulady ve vykazování
 • Opomenutí vykazování transakcí
 • Celní údaje versus DPH přiznání aj.

Jak jsou na tom s digitalizací daňového reportingu jinde v Evropě? 

Polsko: SAF–T
Naši severní sousedé zavedli pro velké společnosti od 1. července 2016 standardizovaný způsob reportingu podle OECD (pro ostatní společnosti platí od 1. 7. 2018). V elektronické podobě vyžaduje finanční správa účetní informace, bankovní výpisy, vydané faktury s detaily, skladové pohyby a další dokumenty.

Maďarsko: Real Time VAT Reporting
Od 1. července 2018 mají plátci DPH v Maďarsku povinnost informovat maďarskou finanční správu v okamžiku vystavení daňového dokladu. Reportovat vydanou fakturu je nutné do 24 hodin, a to bez zásahu člověka – tj. musí to být iniciováno z fakturačního systému. V případě chybného nebo chybějícího reportování hrozí penalizace ve výši až 1 700 eur za doklad.

Španělsko: Sumministro Immediato de Informacion
Ve Španělsku platí od 1. července 2017 povinnost online DPH reportingu všech faktur s dopadem na DPH. Reportovací systém jsou povinny využívat velké společnosti (tedy zhruba 62 tisíc firem). Každou fakturu je nutné zanášet do systému do čtyř dnů od vystavení. Pro ostatní firmy je systém dobrovolný.

Jak se s rostoucími požadavky daňového reportingu vypořádat?

V první řadě musíte mít k dispozici čistá data. To dnes usnadňuje řada chytrých nástrojů, jako je třeba taxCube (nástroj pro komplexní přípravu všech reportů v oblasti DPH), pořádek v kmenových datech obchodních partnerů (data o zákaznících a dodavatelích) zase zajišťuje například aplikace Maják.

Oproti opatřením v jiných evropských zemích je Finanční správa České republiky zatím mírná, je však jen otázka času, kdy v rámci reportingu převezme přísnější postupy. S roboty ve financích je třeba počítat možná dříve, než se zdá.

Zajímá vás více o digitalizaci finančních procesů? Přečtěte si další články na blogu:

Výzvy digitalizace finančních procesů: Víc než jen robotika, kancelář bez papíru či daňový reporting
Automatizace práce v ČR aneb proč se (ne)bát robotů

Robotika DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right