Technologie  Lidé 

Automatizace práce v ČR aneb proč se (ne)bát robotů

Více než polovina pracujících v České republice bude v následujících letech vystavena automatizaci, nejvíce jsou ohroženy pozice jako pokladní, řidiči nebo kancelářský typ práce. Jak se na nové změny připravit? Stačí opustit myšlenku, že celý život strávíte v jednom oboru, najít si chuť k rekvalifikaci a flexibilně reagovat na nové pracovní příležitosti.

Podle studie Deloitte Automatizace práce v ČR lze očekávat, že vznikne spoustu nových pracovních míst i příležitostí. Automatizace sice postihne více než polovinu pracujících, robotizace ale pravděpodobně do roku 2033 zvýší potenciál české ekonomiky o 78 procent. Nejvíce budou ze změn těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl, naopak nejméně robotizace ovlivní vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, tedy ty oblasti, kterou jsou založeny na interakci s jednotlivci a emocích.

Fakta o automatizaci v Česku podle Deloitte

  • Automatizace ovlivní 51 % pracovních míst, což postihne kolem dvou milionů pracujících
  • Průměrné tempo růstu české ekonomiky by v příštích 16 letech mohlo dosáhnout na 3,9 % ročně, přičemž do roku 2033 by robotizace mohla zvýšit potenciál české ekonomiky o plných 78 %
  • Nejméně jsou automatizací ovlivněny vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, nejvíce z ní budou těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl
  • V krátkodobém horizontu automatizace výrazně nezvýší nezaměstnanost, pokud tedy budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci ochotni přizpůsobit se
  • V dlouhém období budou zaniklá pracovní místa kompenzována vznikem míst nových, ať už v nových technologických oborech, nebo ve zbytku ekonomiky, a to jako důsledek rostoucí produktivity, příjmů a poptávky.

Tři otázky pro autory studie o automatizaci práce v Česku

1. Jednou ze sledovaných oblastí v analýze je například i výnosnost kapitálu, tedy jak budou firmy z automatizace profitovat. Jaká prognóza vyšla nejlépe? „Intuitivně nejlepší výsledky přináší scénář počítající s rekvalikací nahrazených zaměstnanců. V tomto případě se z pohledu maximalizace výnosu kapitálu vyplatí využít veškerý technologický potenciál k automatizaci a zároveň využít plný potenciál lidských pracovních sil. Průměrná míra výnosu kapitálu v tomto scénáři dosahuje 15,5 %,“ říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

2. Jaké faktory automatizaci zbrzdí? „Dá se očekávat, že to budou relativní ceny práce a kapitálu, spotřebitelské preference a také ochota firem zavádět automatizaci, která by znamenala narušení již zaběhlých procesů. Připravit se musíme na to, že může vzniknout regulatorní rezistence vůči takovým technologiím, jako jsou plně autonomní vozidla nebo robotičtí chirurgové, jejichž selhání je úzce spojeno s otázkou lidského zdraví a života. Jinými slovy: to, že jsme, nebo budeme schopni nahradit člověka v určité činnosti, ještě neznamená, že to uděláme,“ říká analytik Petr Němec z Deloitte.

3. Označení vysoké riziko automatizace evokuje negativní konotace, opravdu i tady lze počítat s růstovým potenciálem? „Automatizace přináší růst produktivity práce, který v konečném důsledku vede k růstu mezd a růstu produktu. Například zpracovatelský průmysl se velkou měrou podílí na exportu Česka. Automatizace v tomto odvětví je tudíž zásadní pro zajištění konkurenceschopnosti české ekonomiky na mezinárodním trhu,“ doplňuje další analytik z Deloitte, Václav Franče.

Každé riziko ale přináší nové příležitosti a nejinak je tomu v případě automatizace. Aby se pracovní trh dokázal na nové změny přizpůsobit, zejména pokud jde o nároky na pracovní sílu, je potřeba přijmout celou řadu změn i opatření. Začít se musí od píky, tedy ve vzdělávacím systému, který by měl kromě odbornosti v oblasti informačních technologií poskytnout studujícím interdisciplinární přístup a schopnost řešit reálné problémy. Začtěte se do studie Automatizace práce v ČR, poznejte budoucnost práce a připravte se na ni.

Nenechte si ujít další podobná témata:

Automatizace Robotika Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right