Daně 

Rozhodnutí indického odvolacího soudu

Vede franchising ke vzniku stálé provozovny? Jak rozhodl indický odvolací soud? A jak je to podle indického soudu s poplatky za technické služby? Čtěte v novinkách z mezinárodního zdanění.

Indický odvolací soud: Franchising nevede ke vzniku stálé provozovny
Dne 29. června 2018 rozhodl odvolací soud pro daně z příjmů v Bombaji, že z hlediska Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřenou mezi Indií a USA držitel franšízové licence v Indii nemá stálou provozovnu, která by byla závislým zastoupením amerického vlastníka franšízy. V důsledku toho nejsou příjmy americké společnosti plynoucí z udělení licence do Indie v Indii předmětem daně z příjmů z podnikání.

Rozhodnutí odvolacího soudu se opírá o tyto skutečnosti a podmínky:

  • Indická společnost v žádném případě nejednala jménem americké společnosti, i když americké společnosti odváděla 3 % ze svých tržeb jako odměnu za práva poskytnutá dle franšízové smlouvy.
  • Veškeré zisky a ztráty z obchodů náležely pouze indické společnosti a držitelům podlicencí, přestože určitá ustanovení franšízové smlouvy americkou společnost opravňovala k nahlížení do účetnictví, schvalování dodávek a kontrole reklamních sdělení.
  • Ani indická společnost ani držitelé podlicencí nedržely zásoby či zboží jménem americké společnosti.
  • Indická společnost jménem americké společnosti neuzavírala žádné podlicenční či jiné smlouvy.
  • Veškeré smlouvy byly sjednány, uzavřeny a naplňovány indickou společností samostatně.

Indický odvolací soud rozhodl o poplatcích za technické služby
Dne 8. června 2018 rozhodl odvolací soud pro daně z příjmů v Bombaji, že odměnu přijatou společností rezidentní v Nizozemí za realizaci školicích programů v Indii a za poskytování přístupu do počítačových systémů indickým společnostem nelze dle čl. 12 odst. 5 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřenou mezi Indií a Nizozemím klasifikovat jako poplatky za technické služby.

 

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right