Nemovitosti 

Růst cen bytů v Praze nekončí, meziročně zdražily o 6 procent

Rok 2019 skončil pro pražský developerský trh relativně dobrým výsledkem. Prodej bytů oproti předešlému období sice nevzrostl, ale zůstal na vysokých hodnotách. Nabídka nových bytů byla loni sice slabá, oproti roku 2018 však nakonec klesla jen o 837 bytů. Za propadem nabídky nových bytů pak trochu nečekaně stojí snížení nabídky v kompletních rekonstrukcích činžovních domů. Na konci roku 2019 v Praze ale opět došlo k nárůstu cenové hladiny - průměrná nabídková cena nových volných bytů dosáhla na úroveň 112 500 Kč/m2. Na cenový průměr 103 000 Kč/m2 tentokrát dosáhl i nejlevnější městský obvod Praha 9.

Pražský nemovitostní trh v číslech
Srovnání: Ceny bytů v letech 2018 a 2019

  • Počet nových bytů klesl meziročně o 13,6% z 6 133 bytů na 5 296 bytů – tj. o 837 bytů
  • Plocha nových bytů klesla o 10,1% z 362 773 m2 na 326 216 m2 – tj. o 36 557 m2
  • Tržby nových bytů se snížily o 10,4 % z 37,850 mld. Kč na 33,904 mld. Kč – tj. o 3,946 mld. Kč
  • Velikost nového bytu na trhu za celý rok vzrostla o 4,1% z 59,15 m2 na 61,60 m2 – tj. o 2,45 m2
  • Cena nového bytu v ročním srovnání vzrostla o 3,8% z 6 171 476 Kč na 6 409 056 Kč – tj. o 237 579 Kč

Sledujte naše pravidelné Deloitte Develop Indexy, které mapují trendy na pražském nemovitostním trhu.

Na konci roku 2019 v Praze opět došlo k nárůstu cenové hladiny

Na pražský trh za listopad a prosinec 2019 přišlo čtrnáct nových developerských projektů. Do přímého prodeje bylo dáno 734 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 114 400 Kč/m2.

Byty v projektech rekonstrukcí opět snížily na trhu svůj podíl a tvořily v počtu nových bytů 19 %. Jejich průměrná cena za plochu dosáhla 138 100 Kč/m2. Nové byty v projektech s novou výstavbou tak tvořily téměř 81 % nové nabídky a jejich cena plochy v průměru dosáhla hodnoty 109 000 Kč/m2.

Celková nabídka volných bytů na trhu za sledované období klesla téměř o 6 % na hodnotu 5 271 bytů. To znamená, že trh se zmenšil o 262 bytů. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosahovala 112 500 Kč/m2. Meziročně se opět jedná o 6% nárůst a oproti roku 2014 se cenová hladina pražské nabídky zvýšila o 72,2 %. Průměrný volný byt v pražské nabídce byl 69 m2 velký a stál 7 694 000 Kč.

Nejdražším pražským obvodem již tradičně zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 194 600 Kč/m2, naopak nejlevnější byty byly na konci roku ke koupi opět v Praze 9, kde bylo možné pořídit byt v průměru za 103 000 Kč/m2.

V listopadu a prosinci roku 2019 se na pražském developerském trhu prodalo celkem 1 072 jednotek Průměrný prodaný byt stál 6 478 000 Kč, jeho jednotková cena byla 106 090 Kč/m2 a jeho velikost činila 61,1 m2. 

Nejvíce bytů prodal Central Group (155) následovaný Finepem (72) a Star Groupem (57).

Deloitte Develop Index Ceny bytů
Nemovitosti 

Informační povinnost realitních zprostředkovatelů a možná odpovědnost z ní plynoucí

Od 3. března letošního roku nabyl účinnost zákon o realitním zprostředkování, který pro realitní zprostředkovatele (dále v tomto článku jen „zprostředkovatel“) stanoví povinnost poskytnout zájemci o nabytí nemovitosti, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitost (což může být například nájem), informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět. Co z tohoto zákona tedy konkrétně vyplývá? 

29. 7. 2020
Nemovitosti 

Jak se dotkne novela občanského zákoníku vlastníků bytů?

Novela č. 163/2020 Sb. občanského zákoníku prošla legislativním procesem a je podepsána prezidentem. Cílem této novely je upravení dílčích nedostatků, na které se běžnou praxí přicházelo. Novela zahrnuje několik změn, v tomto článku odpovíme na základní otázky, které se týkají úpravy předkupního práva a nových pravidel pro vlastníky bytů, jež provozují krátkodobé ubytování. Celé znění schválené novely, která nabývá účinnosti 1. července 2020, lze najít ve sněmovním tisku č. 411. 

27. 4. 2020
Nemovitosti 

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související opatření

Ministerstvo financí navrhuje přijmout sérii daňových opatření v oblasti nemovitostí, od kterých si slibuje rozpohybování trhu a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení. Stěžejní součástí návrhu je úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, kterou v současnosti hradí kupující při pořízení nemovitosti (pokud není osvobozeno jako např. při prvním úplatném převodu). Dopad do státního rozpočtu při zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má být kompenzován zrušením odpočtu úroků z hypotečních úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob (dnes do výše 300 tis. Kč ročně). 

21. 4. 2020