Daně 

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Po mnoha letech diskusí vstoupila dne 24. července 2023 v platnost smlouva mezi Českou republikou a Kosovskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Smlouva byla původně podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013. Legislativní proces v ČR byl ale velmi zdlouhavý a smlouva byla předkládána v několika volebních obdobích.

Smlouva upravuje vzájemné vztahy v oblasti daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob v České republice a v oblasti osobní daně z příjmů a daně z příjmů společností v Kosovu.

Klíčové body smlouvy:

 • Stálá provozovna obsahuje i koncept tzv. službové stálé provozovny (pokud relevantní činnosti přesahují v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období).
 • Umožňuje danit dividendy i ve státě zdroje – daň takto uložená nepřesáhne:
  • 5 % hrubé částky dividend, jestliže vlastníkem je společnost, která přímo drží alespoň 25 % kapitálu společnosti, jež dividendy vyplácí;
  • 15 % hrubé částky dividend ve všech ostatních případech.
 • Úroky podléhají zdanění jen ve státě rezidenství.
 • Tzv. průmyslové licenční poplatky podléhají zdanění i ve státě zdroje – daň takto uložená nepřesáhne 10 % hrubé částky licenčních poplatků.
 • Zisky ze zcizení majetku v případě podílů neobsahují tzv. nemovitostní klauzuli – daní se tedy jen ve státě rezidenta.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět následovně:

a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2024 nebo později;

b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2024 nebo později.

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2023]

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2023]
Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right