Daně 

Španělsko: nová daňová opatření

Španělská vláda dne 23. října 2018 vydala tři návrhy zákonů, které mají implementovat některá daňová opatření navržená v rámci rozpočtu na rok 2019.

Mezi návrhy je například režim zdanění digitálních služeb a finančních transakcí a dále opatření upravující exit tax a předpisy o ovládaných zahraničních společnostech za účelem implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD I) do domácího práva. Změny zákona týkající se zdanění digitálních služeb a finančních transakcí by vstoupily v platnost po uplynutí tříměsíční lhůty od data vydání příslušného zákona schváleného parlamentem ve španělském úředním věstníku. Opatření provádějící ATAD I by měla platit pro všechna účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu.

Španělsko Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right