Daně 

Spojené království: Diskuze o registraci zahraničních entit, které v zemi vlastní nemovitosti

Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii Spojeného království spustilo dne 23. července 2018 veřejnou diskuzi o ustanoveních v návrhu zákona o registraci zahraničních entit, jehož cílem je zřídit nový registr skutečného vlastnictví pro zahraniční entity, které ve Spojeném království vlastní nemovitosti.

Zahraniční entity, které budou ve Spojeném království vlastnit nemovitost ve chvíli, kdy požadavky vstoupí v platnost, jakož i veškeré zahraniční entity, které si nemovitost ve Spojeném království pořídí později, budou nuceny zapsat (a pravidelně aktualizovat) informace o svém skutečném vlastnictví dříve, než s danou nemovitostí zahájí určité transakce (např. prodej nebo pronájem či zástavu nemovitosti při hypotečním úvěru). Veřejná diskuze bude ukončena 17. září 2018.

 

Velká Británie Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019