Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [červen 2023]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 2. června 2023.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 27. června 2023 následující dokumenty rady IASB:

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IFRS 16 Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu (vydáno v září 2022)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
  • Úpravy standardu IAS 1 Dlouhodobé závazky s kovenanty (vydáno v říjnu 2022)
  • Úpravy standardu IAS 1 a IFRS 7 Ujednání o dodavatelském financování (vydáno v květnu 2023)
  • Úpravy standardu IAS 12 Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře (vydáno v květnu 2023)
Zpráva o schvalování IFRS v EU

IASB vydala úpravy IAS 7 a IFRS 7 týkající se ujednání o dodavatelském financování

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: IASB vydala úpravy IAS 7 a IFRS 7 týkající se ujednání o dodavatelském financování
IASB IFRS dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right