Účetnictví 

Stav schvalování  IFRS v Evropské unii: leden

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 14. ledna 2019.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 30. lednu 2019 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

 • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
 • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

 • Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno v říjnu 2018)
 • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
 • Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný (vydáno v říjnu 2018)
 • Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení a vypořádání (vydáno v únoru 2018)
 • Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
 • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015–2017 (vydáno v prosinci 2017)
 • Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno v březnu 2018)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Účetní novinky.

EFRAG IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right