Daně 

Švédsko: V parlamentu byl předložen návrh zákona o daních z příjmů

Dne 3. května 2018 byl v parlamentu předložen návrh zákona pro omezení odčitatelnosti úroků a pro snížení sazby daně z příjmu právnických osob.

Hlavní aspekty návrhu, který by měl vstoupit v platnost 1. ledna 2019, zahrnují následující:

  • daň z příjmu právnických osob bude do roku 2021 snížena postupně na 20,6 %;
  • zavedení obecných pravidel pro omezení odčitatelnosti úroků maximálně do výše 30 % hospodářského výsledku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) s „maximálním limitem“, který je stanoven na 5 milionů SEK;
  • zavedení pravidel pro zamezení vzniku hybridních schémat omezujících odčitatelnost úroků v přeshraničních transakcích, zúžení stávajících pravidel s cílem omezit odpočet úroků pro určitý typ interních půjček, která mohou hrát roli v agresivním daňovém plánování – pravidla by se již neměla vztahovat na případy, pro které nejsou určena;
  • posledním bodem návrhu je zavedení daňových pravidel pro finanční leasing.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right