Daně 

TA ČR vyhlásí veřejnou soutěž programu TREND – Technologičtí lídři

Ve středu 5. dubna 2023 vyhlásí Technologická agentura České republiky (TA ČR) desátou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři. Cílem programu je podpora vlastní výzkumně-vývojové činnosti podniků s důrazem na aplikační a exportní potenciál výsledků.

Žádat o dotaci v rámci programu mohou podniky, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními prostředky, nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale doposud nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Jednou z výhod tohoto programu oproti dalším nástrojům podpory (např. Aplikace OP TAK) je systém proplácení dotace zálohovými platbami předem, tzv. financování ex ante.

Na co lze získat podporu:

Hlavním účelem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků a také posílení spolupráce s výzkumnými organizacemi. Prostřednictvím projektu by tak mělo dojít např. k rozšíření trhu v zahraničí, k pronikání na nové trhy či k posunu v globálních hodnotových řetězcích. Podpořeny budou výzkumné a vývojové projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, projekty zvyšující míru automatizace, robotizace a využití digitálních technologií.

Jaké výdaje lze podpořit:

  • Osobní náklady (včetně stipendií)
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady (20 % součtu vykázaných osobních a přímých nákladů)

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy).
  • Podnik musí být vždy hlavním žadatelem, dalším účastníkem konsorcia může být jak další podnik, tak výzkumná organizace.

Výše dotace: Maximální výše podpory jednoho projektu činí 25 mil. Kč.

Míra podpory: Maximální míra podpory na jeden projekt činí až 70 % celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí: Od 6. 4. 2023 do 24. 5. 2023

Fyzickou realizaci projektu bude nutné zahájit v rozmezí ledna a března 2024. Maximální délka projektu je stanovena na 30 měsíců, nejzazším datem ukončení projektu je pak 30. 6. 2026.

Program Trend Technologická agentura ČR Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right