Daně 

TA ČR vyhlásila veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. V rámci veřejné soutěže se dopravní oblastí rozumí všechny druhy dopravy, tedy pozemní, vodní i letecká, a to včetně všech typů dopravních prostředků a infrastruktury.

Podpora z programu DOPRAVA 2020+ je určena pro projekty v oblasti dopravy zaměřené na rozvoj v tomto sektoru za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, technologického rozvoje a zohlednění společenských potřeb. Nutným předpokladem pro získání podpory je potenciál výsledků projektů pro další uplatnění do praxe a naplnění jednoho ze čtyř cílů programu, kterými jsou:

 • udržitelná doprava;
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
 • přístupná a interoperabilní doprava;
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu či územní samosprávné celky.

Na co se dotace vztahuje:

 • výdaje na osobní náklady,
 • výdaje na subdodávky,
 • ostatní přímé výdaje,
 • nepřímé výdaje.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností.

Výše podpory na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 mil. Kč.

Příjem návrhů projektů:

 • Od 7. dubna 2022 do 1. června 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno do 30. listopadu 2022.  Maximální délka trvání projektu je stanovena na 48 měsíců se začátkem realizace nejdříve v lednu 2023.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right