Evropská komise

Daně 

Evropská komise představila nový rámec daňové politiky EU

Evropská komise (dále jen „EK“) zveřejnila dne 18. května 2021 dlouho očekávané sdělení o zdanění podniků pro 21. století, v němž představila svou krátkodobou i dlouhodobou vizi v oblasti zdanění podniků. Navrhovaná agenda by měla podpořit Evropu při zotavování z pandemie covidu-19 a zajistit tak dostatečný přísun veřejných příjmů v nadcházejících letech. Tento dokument doplňuje daňový akční plán, který Evropská komise představila v červenci 2020 jako součást balíčku pro spravedlivé a jednoduché zdanění. 

18. 6. 2021