přímé daně

Daně 

Ozvěny daňových kontrol ke korunovým dluhopisům

Diskuze k otázce korunových dluhopisů nekončí. Jak bylo v médiích opakovaně řešeno, finanční správa stále pokračuje v daňových kontrolách společností, které do konce roku 2012 vydaly tzv. korunové dluhopisy. Příjmy z těchto dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 díky stanovenému způsobu zaokrouhlování na celé koruny dolů nepodléhají efektivnímu zdanění. Ačkoliv se v dané době jednalo o standardní způsob financování, finanční úřady nyní v mnohých případech zpochybňují ekonomické důvody emise korunových dluhopisů a považují vydání těchto cenných papírů za zneužití práva se všemi daňovými důsledky. 

22. 8. 2018
Daně 

Prokazování přijetí služeb ze skupiny: Jste připraveni?

Jak už „na vlastní kůži” pocítila řada českých společností, které jsou součástí nadnárodních skupin, přístup české daňové správy se v rámci daňových kontrol zaměřených na transakce se spojenými osobami za poslední roky radikálně změnil. Absence nějaké formy komunikace se správcem daně (např. formou místního šetření) v souvislosti s transakcemi se spojenými osobami již bývá spíš výjimkou. Naopak, pravidelný kontakt s poplatníkem či přímo daňová kontrola vnitroskupinových transakcí se stává spíše běžnou realitou. 

22. 8. 2018
Daně 

Novinky v uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj… Čekají nás lepší zítřky?

V roce 2016 došlo k prvnímu propadu ve využívání odpočtu na výzkum a vývoj („VaV“) za celou třináctiletou existenci této podpory podnikání. Daňoví poplatníci i odborná veřejnost zaznamenala zvýšenou aktivitu finančních úřadů při daňových kontrolách zaměřených právě na oblast VaV. V posledních pěti letech bylo vydáno několik zásadních soudních rozhodnutí, která nastolila praxi některých nejasných ustanovení zákona, avšak zdaleka zatím ne všech klíčových. 

4. 7. 2018
Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

V březnovém vydání dReportu jsme vás informovali o plánované změně zdanění základních investičních fondů. Senátní návrh obsahoval zúžení definice základního investičního fondu a vyjímal z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy by poté podléhaly standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

26. 6. 2018
Daně 

Odvod pojistného za „cizí“ zaměstnance. Pro povinnost odvodu pojistného není nutný právní vztah

Krajský soud v Hradci Králové řešil otázku odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z plnění poskytovaných zaměstnancům jiné společnosti. Jelikož je přístup zákona o daních z příjmů a přepisů o pojistném k těmto typům plnění odlišný, stojí za to si připomenout jednotlivé rozdíly, abyste při odměňování „cizích“ zaměstnanců neudělali chybu. 

20. 6. 2018
Daně 

Služby ve skupině jako daňově uznatelný náklad

Manažerské služby nebo marketingová podpora jsou nejběžnějším typem služeb, které jsou v rámci skupiny společností poskytovány. Poskytování těchto služeb, které mají své ekonomické opodstatnění, však skrývá určité daňové nástrahy, které je potřeba mít na paměti. A to zejména s ohledem na to, že finanční úřady čím dál více zaměřují pozornost na problematiku vnitroskupinových transakcí. 

12. 6. 2018