přímé daně

Daně 

Nová oznamovací povinnost pro plátce daně

Na úrovni vlády ČR již získává konkrétnější obrysy návrh novely zákona o daních z příjmů s plánovanou účinností od roku 2019, který by měl být načten v Parlamentu. Jak jsme informovali v předchozích článcích, primárním cílem novely je implementovat Evropskou směrnici ATAD, nicméně v jejím stínu se skrývají i jiné neméně významné změny, které byly do návrhu doplněny dodatečně až po standardním připomínkovém řízení. 

15. 5. 2018
Daně 

Aktuální trendy v odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Jak jsme již informovali v dřívějších článcích, odpočet na podporu výzkumu a vývoje je stále častěji v hledáčku finanční správy a zvyšující se množství finančních kontrol, které často ústí do soudních sporů, vzbuzuje u daňových poplatníků stav nejistoty. Je tedy otázkou, zda stávající nastavení daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je jediné správné a není na čase se zamyslet nad jeho úpravou, a to nejen s ohledem na to, že od roku 2005 funguje v podstatě beze změn. 

24. 4. 2018