Přímé daně

Daně 

Komplikace při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019

Prezident republiky podepsal 11. prosince novelu zákona o daních z příjmů, podle níž budou muset zaměstnavatelé od 1. ledna 2019 rozlišovat při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ve kterém státě se zaměstnanec účastní povinného pojištění (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Stejný postup bude platit pro daňová přiznání od zdaňovacího období roku 2019. 

11. 12. 2018
Daně 

Nový pokyn GFŘ k závaznému posouzení k převodním cenám a ke způsobu určení základu daně pro stálé provozovny

Dne 9. listopadu 2018 byl ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zveřejněn nový pokyn Generálního finančního ředitelství D – 32 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stále provozovny (dále též společně „závazná posouzení“). 

27. 11. 2018
Daně 

Tvrdý versus měkký Brexit. Co přinese rozvodová bitva s EU?

Čas vystoupení Velké Británie z EU se nezadržitelně blíží, a tak je Brexit čím dál častěji skloňovaným tématem. Přestože politický proces ohledně nadcházejícího Brexitu není stále u konce, pojďme si v tento okamžik společně shrnout přehled alternativních scénářů a jejich potenciálních dopadů. Obsah této dohody byl v minulých dnech konečně finalizován a schválen britským kabinetem. Sázkou na nejistotu však nadále zůstává výsledek hlasování o této dohodě v parlamentu Velké Británie, ke kterému by mělo dojít ještě před Vánoci. Dohodu by měl také schvalovat Evropský parlament. 

22. 11. 2018
Daně 

Rozsudek: oprava účetních chyb a vliv na základ daně

Níže shrnujeme zásadní informace vyplývající z rozsudku 3 Afs 28/2017 – 43 z října 2018. Tento rozsudek řeší dvě oblasti, a to opravy v účetnictví a jejich zohlednění v přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) a pojistné plnění v souvislosti s postoupenou pohledávkou. Kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství (dále jen „OFŘ“) proti Československé obchodní bance (dále jen „Společnosti“) byla zamítnuta. 

22. 11. 2018
Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů: Nová korporátní sazba ve výši 19 %

Již dříve jsme vás informovali o pozměňovacím návrhu v rámci plánované změny zdanění základních investičních fondů. 19. července 2018 byl přijat zákon (s účinností od 1. ledna 2019), jenž obsahuje zúžení definice základního investičního fondu a vyjímá z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

24. 9. 2018