přímé daně

Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

V březnovém vydání dReportu jsme vás informovali o plánované změně zdanění základních investičních fondů. Senátní návrh obsahoval zúžení definice základního investičního fondu a vyjímal z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy by poté podléhaly standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

26. 6. 2018
Daně 

Odvod pojistného za „cizí“ zaměstnance. Pro povinnost odvodu pojistného není nutný právní vztah

Krajský soud v Hradci Králové řešil otázku odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z plnění poskytovaných zaměstnancům jiné společnosti. Jelikož je přístup zákona o daních z příjmů a přepisů o pojistném k těmto typům plnění odlišný, stojí za to si připomenout jednotlivé rozdíly, abyste při odměňování „cizích“ zaměstnanců neudělali chybu. 

20. 6. 2018
Daně 

Služby ve skupině jako daňově uznatelný náklad

Manažerské služby nebo marketingová podpora jsou nejběžnějším typem služeb, které jsou v rámci skupiny společností poskytovány. Poskytování těchto služeb, které mají své ekonomické opodstatnění, však skrývá určité daňové nástrahy, které je potřeba mít na paměti. A to zejména s ohledem na to, že finanční úřady čím dál více zaměřují pozornost na problematiku vnitroskupinových transakcí. 

12. 6. 2018