přímé daně

Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů: Nová korporátní sazba ve výši 19 %

Již dříve jsme vás informovali o pozměňovacím návrhu v rámci plánované změny zdanění základních investičních fondů. 19. července 2018 byl přijat zákon (s účinností od 1. ledna 2019), jenž obsahuje zúžení definice základního investičního fondu a vyjímá z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

24. 9. 2018
Daně 

Ozvěny daňových kontrol ke korunovým dluhopisům

Diskuze k otázce korunových dluhopisů nekončí. Jak bylo v médiích opakovaně řešeno, finanční správa stále pokračuje v daňových kontrolách společností, které do konce roku 2012 vydaly tzv. korunové dluhopisy. Příjmy z těchto dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 díky stanovenému způsobu zaokrouhlování na celé koruny dolů nepodléhají efektivnímu zdanění. Ačkoliv se v dané době jednalo o standardní způsob financování, finanční úřady nyní v mnohých případech zpochybňují ekonomické důvody emise korunových dluhopisů a považují vydání těchto cenných papírů za zneužití práva se všemi daňovými důsledky. 

22. 8. 2018
Daně 

Prokazování přijetí služeb ze skupiny: Jste připraveni?

Jak už „na vlastní kůži” pocítila řada českých společností, které jsou součástí nadnárodních skupin, přístup české daňové správy se v rámci daňových kontrol zaměřených na transakce se spojenými osobami za poslední roky radikálně změnil. Absence nějaké formy komunikace se správcem daně (např. formou místního šetření) v souvislosti s transakcemi se spojenými osobami již bývá spíš výjimkou. Naopak, pravidelný kontakt s poplatníkem či přímo daňová kontrola vnitroskupinových transakcí se stává spíše běžnou realitou. 

22. 8. 2018
Daně 

Novinky v uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj… Čekají nás lepší zítřky?

V roce 2016 došlo k prvnímu propadu ve využívání odpočtu na výzkum a vývoj („VaV“) za celou třináctiletou existenci této podpory podnikání. Daňoví poplatníci i odborná veřejnost zaznamenala zvýšenou aktivitu finančních úřadů při daňových kontrolách zaměřených právě na oblast VaV. V posledních pěti letech bylo vydáno několik zásadních soudních rozhodnutí, která nastolila praxi některých nejasných ustanovení zákona, avšak zdaleka zatím ne všech klíčových. 

4. 7. 2018
Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

V březnovém vydání dReportu jsme vás informovali o plánované změně zdanění základních investičních fondů. Senátní návrh obsahoval zúžení definice základního investičního fondu a vyjímal z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy by poté podléhaly standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

26. 6. 2018
Daně 

Odvod pojistného za „cizí“ zaměstnance. Pro povinnost odvodu pojistného není nutný právní vztah

Krajský soud v Hradci Králové řešil otázku odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z plnění poskytovaných zaměstnancům jiné společnosti. Jelikož je přístup zákona o daních z příjmů a přepisů o pojistném k těmto typům plnění odlišný, stojí za to si připomenout jednotlivé rozdíly, abyste při odměňování „cizích“ zaměstnanců neudělali chybu. 

20. 6. 2018