Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [květen 2019]

V oblasti e-commerce přinášíme aktualizaci na poli vývoje nové vlny evropské legislativy v rámci tzv. „Nové politiky pro spotřebitele“, která upravuje oblasti zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek či problematiku dvojí kvality výrobků. Cílem nového návrhu směrnice je zpřehlednit fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb.

Dvě směrnice regulující e-commerce byly přijaty Parlamentem EU

V rámci březnového vydání TechLaw zpravodaje jsme informovali o legislativním procesu týkající se směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Cílem směrnic má být zejména omezení překážek pro přeshraniční nákupy ve vztahu ke spotřebitelům. Tyto směrnice byly v diskutovaném znění přijaty Parlamentem a Radou EU a očekává se jejich podpis.

Členské státy EU budou mít lhůtu dvou let k přijetí adekvátních úprav vnitrostátních právních předpisů k zajištění souladu se směrnicí.

Evropský parlament a komise se dohodly na posílení práv spotřebitelů

Evropský Parlament v dubnu schválil nová pravidla ochrany spotřebitelů, která si kladou za cíl zejména upravit oblast zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek a problematiku dvojí kvality výrobků. Tato směrnice představuje další krok Evropské Unie při implementaci záměru nazvaného „Nová politika pro spotřebitele“.

Nový návrh směrnice si klade za cíl zejména zpřehlednit pro zákazníky (spotřebitele) fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb. Ty by měly v budoucnu zejména zveřejnit parametry, které určují pořadí konkrétních jimi zveřejněných nabídek, resp. pořadí v jakém se zákazníkovi (spotřebiteli) ve vyhledavači nabídky zobrazí. Předmětná úprava má rovněž zajistit vhodnou informovanost zákazníka o subjektu, u kterého nákup provádí, tj. zda nakupuje výrobky nebo služby přímo od provozovatele on-line tržiště, od obchodníka (podnikatele) či od soukromé osoby, tedy rovněž zajistit dostatečnou míru informovanosti zákazníka (spotřebitele) o jeho právech před učiněním nákupu.

Návrh nové směrnice se taktéž věnuje problematice dvojí kvality produktů, čímž se rozumí situace, kdy podnikatel nabízí pod jednou značkou zboží, jež se v různých členských státech podstatně odlišuje svým složením nebo vlastnostmi. Dle současného návrhu směrnice by takovéto jednání mělo rozšířit současnou definici klamavých obchodních praktik a mělo by být zakázáno, a to s výjimkou situací, kdy by takovéto jednání ze strany podnikatele (obchodníka) bylo odůvodněno objektivními faktory (např. dostupností a sezónností potravin). Současný návrh však může přinést nejasnosti při výkladu pojmu “podstatného odlišení”.

Za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ve vícero členských státech by na základě nových pravidel mohla být udělena pokuta až ve výši 4% ročního obratu obchodníka (podnikatele) v předchozím roce. Pokud by nebyly informace o obratu obchodníka (podnikatele) známy, maximální pokuta by mohla dosáhnout výše 2 000 000 EUR.

O návrhu směrnice nyní bude rozhodovat Rada EU. V případě, že by směrnice byla v současném znění schválena, měly by členské státy 24 měsíců na její implementaci do lokálních právních řádů.

Více se o dané problematice dočtete na webu Evropské komise.

Nenechte si ujít ani další novinky z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Článek je take součástí zpravodaje dReport – květen 2019, Právní novinky.

Práva spotřebitelů Dvojí kvalita produktů TechLaw zpravodaj
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019