Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [květen 2019]

V oblasti e-commerce přinášíme aktualizaci na poli vývoje nové vlny evropské legislativy v rámci tzv. „Nové politiky pro spotřebitele“, která upravuje oblasti zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek či problematiku dvojí kvality výrobků. Cílem nového návrhu směrnice je zpřehlednit fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb.

Dvě směrnice regulující e-commerce byly přijaty Parlamentem EU

V rámci březnového vydání TechLaw zpravodaje jsme informovali o legislativním procesu týkající se směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Cílem směrnic má být zejména omezení překážek pro přeshraniční nákupy ve vztahu ke spotřebitelům. Tyto směrnice byly v diskutovaném znění přijaty Parlamentem a Radou EU a očekává se jejich podpis.

Členské státy EU budou mít lhůtu dvou let k přijetí adekvátních úprav vnitrostátních právních předpisů k zajištění souladu se směrnicí.

Evropský parlament a komise se dohodly na posílení práv spotřebitelů

Evropský Parlament v dubnu schválil nová pravidla ochrany spotřebitelů, která si kladou za cíl zejména upravit oblast zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek a problematiku dvojí kvality výrobků. Tato směrnice představuje další krok Evropské Unie při implementaci záměru nazvaného „Nová politika pro spotřebitele“.

Nový návrh směrnice si klade za cíl zejména zpřehlednit pro zákazníky (spotřebitele) fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb. Ty by měly v budoucnu zejména zveřejnit parametry, které určují pořadí konkrétních jimi zveřejněných nabídek, resp. pořadí v jakém se zákazníkovi (spotřebiteli) ve vyhledavači nabídky zobrazí. Předmětná úprava má rovněž zajistit vhodnou informovanost zákazníka o subjektu, u kterého nákup provádí, tj. zda nakupuje výrobky nebo služby přímo od provozovatele on-line tržiště, od obchodníka (podnikatele) či od soukromé osoby, tedy rovněž zajistit dostatečnou míru informovanosti zákazníka (spotřebitele) o jeho právech před učiněním nákupu.

Návrh nové směrnice se taktéž věnuje problematice dvojí kvality produktů, čímž se rozumí situace, kdy podnikatel nabízí pod jednou značkou zboží, jež se v různých členských státech podstatně odlišuje svým složením nebo vlastnostmi. Dle současného návrhu směrnice by takovéto jednání mělo rozšířit současnou definici klamavých obchodních praktik a mělo by být zakázáno, a to s výjimkou situací, kdy by takovéto jednání ze strany podnikatele (obchodníka) bylo odůvodněno objektivními faktory (např. dostupností a sezónností potravin). Současný návrh však může přinést nejasnosti při výkladu pojmu “podstatného odlišení”.

Za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ve vícero členských státech by na základě nových pravidel mohla být udělena pokuta až ve výši 4% ročního obratu obchodníka (podnikatele) v předchozím roce. Pokud by nebyly informace o obratu obchodníka (podnikatele) známy, maximální pokuta by mohla dosáhnout výše 2 000 000 EUR.

O návrhu směrnice nyní bude rozhodovat Rada EU. V případě, že by směrnice byla v současném znění schválena, měly by členské státy 24 měsíců na její implementaci do lokálních právních řádů.

Více se o dané problematice dočtete na webu Evropské komise.

Nenechte si ujít ani další novinky z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Článek je take součástí zpravodaje dReport – květen 2019, Právní novinky.

Práva spotřebitelů Dvojí kvalita produktů TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019