Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [květen 2019]

V oblasti e-commerce přinášíme aktualizaci na poli vývoje nové vlny evropské legislativy v rámci tzv. „Nové politiky pro spotřebitele“, která upravuje oblasti zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek či problematiku dvojí kvality výrobků. Cílem nového návrhu směrnice je zpřehlednit fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb.

Dvě směrnice regulující e-commerce byly přijaty Parlamentem EU

V rámci březnového vydání TechLaw zpravodaje jsme informovali o legislativním procesu týkající se směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Cílem směrnic má být zejména omezení překážek pro přeshraniční nákupy ve vztahu ke spotřebitelům. Tyto směrnice byly v diskutovaném znění přijaty Parlamentem a Radou EU a očekává se jejich podpis.

Členské státy EU budou mít lhůtu dvou let k přijetí adekvátních úprav vnitrostátních právních předpisů k zajištění souladu se směrnicí.

Evropský parlament a komise se dohodly na posílení práv spotřebitelů

Evropský Parlament v dubnu schválil nová pravidla ochrany spotřebitelů, která si kladou za cíl zejména upravit oblast zobrazovaní pořadí a srovnávání on-line nabídek a problematiku dvojí kvality výrobků. Tato směrnice představuje další krok Evropské Unie při implementaci záměru nazvaného „Nová politika pro spotřebitele“.

Nový návrh směrnice si klade za cíl zejména zpřehlednit pro zákazníky (spotřebitele) fungování on-line trhů a on-line srovnávacích služeb. Ty by měly v budoucnu zejména zveřejnit parametry, které určují pořadí konkrétních jimi zveřejněných nabídek, resp. pořadí v jakém se zákazníkovi (spotřebiteli) ve vyhledavači nabídky zobrazí. Předmětná úprava má rovněž zajistit vhodnou informovanost zákazníka o subjektu, u kterého nákup provádí, tj. zda nakupuje výrobky nebo služby přímo od provozovatele on-line tržiště, od obchodníka (podnikatele) či od soukromé osoby, tedy rovněž zajistit dostatečnou míru informovanosti zákazníka (spotřebitele) o jeho právech před učiněním nákupu.

Návrh nové směrnice se taktéž věnuje problematice dvojí kvality produktů, čímž se rozumí situace, kdy podnikatel nabízí pod jednou značkou zboží, jež se v různých členských státech podstatně odlišuje svým složením nebo vlastnostmi. Dle současného návrhu směrnice by takovéto jednání mělo rozšířit současnou definici klamavých obchodních praktik a mělo by být zakázáno, a to s výjimkou situací, kdy by takovéto jednání ze strany podnikatele (obchodníka) bylo odůvodněno objektivními faktory (např. dostupností a sezónností potravin). Současný návrh však může přinést nejasnosti při výkladu pojmu “podstatného odlišení”.

Za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ve vícero členských státech by na základě nových pravidel mohla být udělena pokuta až ve výši 4% ročního obratu obchodníka (podnikatele) v předchozím roce. Pokud by nebyly informace o obratu obchodníka (podnikatele) známy, maximální pokuta by mohla dosáhnout výše 2 000 000 EUR.

O návrhu směrnice nyní bude rozhodovat Rada EU. V případě, že by směrnice byla v současném znění schválena, měly by členské státy 24 měsíců na její implementaci do lokálních právních řádů.

Více se o dané problematice dočtete na webu Evropské komise.

Nenechte si ujít ani další novinky z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Článek je take součástí zpravodaje dReport – květen 2019, Právní novinky.

E-commerce TechLaw zpravodaj
Technologie  Deloitte živě 

Společnost Greycortex je vlastně takový doktor. Zajišťuje, aby jeho klienti nedostali nemoc z kybernetické nákazy

Co člověk zahesluje, to také odhesluje. Tohle platilo pár let zpátky. Dnes kyberkriminálníci využívají pokročilé technologie, útoky jsou mnohem sofistikovanější. A cílenější. Následky pak také mnohem horší. „Vyvíjí se nejen ta dobrá strana, tedy firmy zabývající se kybernetickou ochranou, ale i ta špatná. Útoky vedou přes slabá místa a lidské chyby,“ říká Petr Chaloupka, CEO společnosti Greycortex, která řeší zabezpečení počítačových a bezpečnostních sítí. Příběh této firmy, která uspěla mezi nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi, se začal psát hodně dávno před jejím vznikem. Je o vášni, vizi, dovednostech, ale i pořádné dávce humoru. A vlastně je tak trochu spojen i s počátky komputerizace v Československu. 

2. 12. 2020
Nemovitosti  Právo 

Dopad koronavirové pandemie na nemovitostní trh

Vládní opatření přijatá v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie opět omezila fungování řady firem a podnikatelů. Jako jeden z nástrojů pro zmírnění negativních dopadů tohoto omezení schválila vláda program Covid – Nájemné 2, v jehož rámci mohou podnikatelé a firmy žádat o dotaci na komerční nájem. Od první výzvy se liší tím, že již neobsahuje podmínku, aby pronajímatel slevil žadateli minimálně 30 procent nájemného. Za jakých podmínek se tedy může žádat? A jak trh s komerčním nájmem poznamenala současná krize? 

1. 12. 2020
Právo 

Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu, říká Jan Spáčil z Deloitte Legal

„V těžkých dobách přestává být inovace pouhou příležitostí a stává se nutností. V programu regenerace pomáháme klientům dívat se dopředu a překlenout složité období. Pochopit, kam nás například přechod do on-line prostředí posunul a jak čerpat z jeho výhod. Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal Česká republika. V rozhovoru promluvil také o tom, jak se právní byznys přelévá do on-line prostředí, o úzké spolupráci se start-upy v oblasti LegalTech a také o motivaci mladých talentů. 

26. 11. 2020