COVID-19  Účetnictví 

Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19 [část 2]

V minulém čísle Účetních novinek jsme psali o publikaci, kterou v březnu 2020 vydala společnost Deloitte pod názvem IFRS in Focus – Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19. Vzhledem k dynamickému vývoji byla tato publikace již třikrát aktualizována.

Nepřehlédněte předchozí článek
Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19 [část 1]

Jak pandemie narůstá z hlediska velikosti i trvání, účetní jednotky se dostávají do situací, které jsou často spojeny s obecným ekonomickým poklesem. K němu patří mimo jiné volatilita a narušování finančního trhu, znehodnocování úvěrů, obavy o likviditu, další zvyšování státní intervence, nárůst nezaměstnanosti, velký pokles diskrečních výdajů spotřebitelů, nárůst zásob, omezení výroby z důvodu snížené poptávky, dočasné propouštění z práce a nucená dovolená a další restrukturalizační činnost. Pokračování takových podmínek by mohlo způsobit ještě hlubší ekonomický pokles, který by měl dlouhotrvající negativní dopad na finanční výsledky účetní jednotky.

Publikace IFRS in Focus rozebírá na třiceti stranách určité klíčové aspekty, které je třeba vzít v úvahu při účtování podle IFRS v souvislosti s podmínkami, jež mohou vzniknout v důsledku pandemie COVID-19.

Verzi IFRS in Focus k 20. dubnu 2020 naleznete zde. Minulé číslo Účetních novinek je k dispozici zde.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učinit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie koronaviru.

COVID-19 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right