Účetnictví 

Úpravy standardu IAS 1 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 2. března 2022 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2: Úsudky o významnosti (materialitě) pod názvem Zveřejňování účetních pravidel. Datum účinnosti úprav IAS 1 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Úpravy standardu IAS 1 byly vydány v únoru 2021. Úpravy pozměňují požadavky standardu IAS 1 na zveřejňování účetních politik. Účetní jednotka je nyní povinna zveřejňovat významné (materiální) informace o svých účetních pravidlech namísto podstatných účetních pravidel.

Další úpravy IAS 1 vysvětlují, jak může účetní jednotka určit významné (materiální) informace o účetních pravidlech. Byly doplněny příklady ilustrující, kdy jsou informace o účetních pravidlech významné (materiální).

Na podporu těchto úprav vypracovala Rada IASB také pokyny a příklady, které vysvětlují a ukazují použití „čtyřstupňového procesu stanovení významnosti (materiality)“ popsaného ve Stanovisku k aplikaci IFRS č. 2.

Detailní informace o úpravách IAS 1 jsme přinesli v loňském článku.

Zdroj: www.iasplus.com
IAS 1 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right