Účetnictví 

Úpravy standardu IFRS 17 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 8. září 2022 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IFRS 17 Pojistné smlouvy pod názvem Prvotní použití IFRS 17 a IFRS 9 – srovnávací informace.

Úpravy standardu IFRS 17 byly vydány v prosinci 2021 s cílem zlepšit užitečnost srovnávacích informací uváděných při prvotním použití IFRS 17 a IFRS 9.

Pro účetní jednotky, které současně aplikují IFRS 17 a IFRS 9, se úprava týká finančních aktiv, u nichž nebyly srovnávací informace prezentované při prvotní aplikaci IFRS 17 a IFRS 9 přepracovány dle IFRS 9 (včetně finančních aktiv, která byla odúčtována ve srovnávacím období).

Pro účetní jednotky, které aplikovaly IFRS 9 dříve než IFRS 17, se reklasifikace vztahuje na finanční aktiva, která byla odúčtována ve srovnávacím období, a umožňuje účetní jednotce použít požadavky IFRS 17 na změnu označení na základě toho, jak účetní jednotka předpokládá, že by aktivum bylo označeno při prvotní aplikaci IFRS 17.

Úpravy ve znění schváleném EU lze použít pouze při první aplikaci standardu IFRS 17 a IFRS 9.

Detailní informace o úpravách IFRS 17 jsme přinesli v článku Rada IASB vydala úpravu IFRS 17.

Zdroj: www.iasplus.com
IFRS 17 IFRS 9 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right