Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč.

Alokace připravované veřejné soutěže je stanovena na 180 mil. Kč a výše podpory na jeden projekt je maximálně 15 mil. Kč, což může být pro začínající podniky zajímavý prostředek pro financování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace pak jen jako další účastník.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady
  • Náklady na subdodávky do výše 20 % za celý projekt
  • Nepřímé náklady
  • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 15 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů

Příjem návrhů projektů:

  • března 2021 – 28. dubna 2021

Žádat o dotaci mohou podniky z celé ČR, tedy včetně Prahy.

Program Trend Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right