Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura České republiky plánuje vyhlášení v pořadí již 5. veřejné soutěže programu TREND, a to v podprogramu 1 Technologičtí lídři. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy.

Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. Takovými podniky jsou buď ty, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními kapacitami, nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale doposud nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, náklady na subdodávky a další přímé a nepřímé výdaje.

Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno na prosinec 2021.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Program Trend Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right