Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Během září oznámila Technologická agentura České republiky plánované vyhlášení v pořadí již 4. veřejné soutěže programu TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak zaměřen na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu přesahujícím 1 mil. Kč.

Alokace připravované veřejné soutěže je stanovena na 180 mil. Kč a výše podpory na jeden projekt je maximálně 15 mil. Kč, což může být pro začínající podniky zajímavým prostředkem pro financování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Oproti jiným programům však o podporu mohou žádat i podniky v Praze. Bonifikovány dalšími body navíc v rámci hodnotícího procesu budou projekty z oblasti Průmyslu 4.0, automotive, technologie 5G, či pokud je jejich řešení předpokládáno ve strukturálně postiženém regionu nebo povedou ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů.

Příjem žádostí je pak naplánován v termínu od 14. ledna do 3. března 2021.

COVID-19 Program Trend Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right