Daně 

Veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ohlásila plánované vyhlášení veřejné soutěže programu TREND na termín 22. prosince 2021. Vyhlášení této soutěže však bylo odloženo a v současnosti probíhají jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o změně podmínek a novém termínu.

Program TREND (podprogram 1 – Technologičtí lídři) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je financování projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe. Mezi úspěšné žadatele budou rozděleny celkem 2 miliardy Kč.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy) a výzkumné organizace, přičemž podnik musí být vždy hlavním žadatelem.

Novinkou je nová povinná příloha návrhů projektů, a to Vymezení projektu k dodržování zásady významně nepoškozovat. Jedná se zejména o zásady týkající se životního prostředí a klimatu. Uchazeči proto budou muset v příloze popsat, jestli dochází k porušení environmentálních cílů, nebo zda je projekt, činnosti a dopad výrobků či poskytovaných služeb v souladu s environmentálními cíli.

O aktuálních termínech vyhlášení soutěže vás budeme informovat.

Program Trend Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right