Daně 

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030

Technologická agentura České republiky představuje 2. veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2030, která bude vyhlášena 28. února 2024. V rámci programu bude možné získat podporu na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy. Jaké jsou předběžné parametry soutěže?

Tato soutěž představuje jedinečnou příležitost pro inovátory v oblasti dopravy, kteří chtějí vést transformaci dopravního průmyslu směrem k udržitelnější, efektivnější a technologicky pokročilejší budoucnosti. Projekt je možné zacílit na celé spektrum dopravní infrastruktury, dopravních prostředků či druhů dopravy, tedy na pozemní, vodní a leteckou.

Základní parametry:

 • Příjem žádostí: 29. 2. 2024 – 24. 4. 2024
 • Doba realizace projektu: 12–24 měsíců
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 40 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory: 70 %
 • Způsobilé náklady: osobní náklady, smluvní výzkum, náklady na přístroje a vybavení, nepřímé náklady (režijní, provozní náklady, materiál, cestovné apod.)
 • Projekt musí být zaměřen na jeden z těchto cílů:
  • udržitelná, přístupná a bezpečná doprava;
  • automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava;
  • nízkoemisní a ekologická doprava.

Délka řešení projektu musí být kratší než 48 měsíců, přičemž nejzazším termínem pro ukončení projektu je prosinec 2028. Výstupem projektu musí být např. vzor, prototyp, vzorek, patent či software.

Soutěž je určena pro podniky všech velikostí, dále mohou čerpat také výzkumné organizace, OSS nebo ÚSC. Počet žádostí na jednoho uchazeče je bez omezení.

Technologická agentura ČR Inovace Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right