Daně 

Vyhlášení nových veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Technologické agentury ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila během května novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Cílem programu DELTA 2 je podpora projektů mezinárodní spolupráce českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Brazílie, Korejská republika, Vietnamská socialistická republika, Stát Izrael, Čínská lidová republika – lokality Jiangsu a Zhejiang, Tchaj-wan, Kanada – provincie Alberta a Québec).

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace pouze jako další účastník.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu je neomezená.

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů.

Soutěžní lhůta:

  • 14. května 2020 – 15. července 2020
Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right