Daně 

Vyhlášení nových veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Technologické agentury ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila během května novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Cílem programu DELTA 2 je podpora projektů mezinárodní spolupráce českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Brazílie, Korejská republika, Vietnamská socialistická republika, Stát Izrael, Čínská lidová republika – lokality Jiangsu a Zhejiang, Tchaj-wan, Kanada – provincie Alberta a Québec).

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace pouze jako další účastník.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu je neomezená.

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů.

Soutěžní lhůta:

  • 14. května 2020 – 15. července 2020
Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020