Daně 

Vyhlášení nových výzev v OP PIK

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vyhlásil několik výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 se zahájením příjmu žádostí o podporu začátkem ledna. Pojďme si je blíže představit.

Úspory energie v SZT (soustavách zásobování teplem)

 Výzva IV. programu Úspory energie v SZT podporuje projekty zaměřené na rekonstrukci a rozvoj v SZT a zvyšování účinnosti KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla). Podporovány jsou aktivity jako například budování, rekonstrukce, rozvoj či vzájemné propojení stávajících soustav pro zásobování tepelnou energií, instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie či instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na stavbu
 • Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti
 • Výdaje na technologická zařízení
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Energetický posudek

Výše dotace na jeden projekt:

 • Rozmezí od 0,5 do 200 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • 8. ledna 2020 – 12. prosince 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Nízkouhlíkové technologie

Výzva V. programu Nízkouhlíkové technologie se týká celkem tří oblastí programu Nízkouhlíkové technologie. Jedná se o výzvy:

 1. Akumulace energie
 2. Druhotné suroviny
 3. Elektromobilita

Kdo může o dotaci žádat:

Malé, střední a velké podniky a kromě výzvy Elektromobilita mohou o podporu žádat i podniky vlastněné veřejným sektorem

1. Výzva Akumulace energie
Mezi podporované aktivity této výzvy patří inovativní činnosti zaměřené na zavádění technologií akumulace energie.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení
 • Výdaje na inženýrské sítě a inženýrskou činnost
 • Výdaje na stavbu

Výše dotace na jeden projekt:

 • Rozmezí od 300 tis. Kč do výše de minimis

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • 6. ledna 2020 – 28. května 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

2. Výzva Druhotné suroviny
Mezi podporované aktivity této výzvy patří projekty zaměřené na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin vhodných k dalšímu využití, na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin a na efektivní způsob získávání cenné druhotné suroviny z použitých výrobků.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na pořízení strojů a zařízení
 • Výdaje na inženýrské sítě a inženýrskou činnost
 • Výdaje na stavbu

Výše dotace na jeden projekt:

 • Rozmezí od 1 mil. do 70 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • 6. ledna 2020 – 28. května 2020.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

3. Výzva Elektromobilita
Tato výzva podporuje činnosti zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, tedy pořízení elektromobilu v podporovaných kategoriích silničních vozidel, pořízení elektromobilu s rozšířeným dojezdem, pořízení bateriového elektrického vozidla a pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na pořízení vozidla
 • Výdaje na pořízení nabíjecí stanice

Výše dotace na jeden projekt:

 • Rozmezí od 250 tis. Kč do výše de minimis


Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 40/30 % způsobilých výdajů pro malé podniky, dle kategorie pořizovaných vozidel
 • Maximálně 35/25 % způsobilých výdajů pro střední podniky, dle kategorie pořizovaných vozidel
 • Maximálně 30/20 % způsobilých výdajů pro velké podniky, dle kategorie pořizovaných vozidel

Příjem žádostí:

 • 6. ledna 2020 – 28. května 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Výzva III. programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu podporuje projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, a to prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů (včetně i bez systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku).

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby, včetně inženýrské činnosti ve výstavbě
 • Výdaje na inženýrské sítě

Očekávaná výše dotace na jeden projekt:

 • Rozmezí od 2 mil. do 50 mil. Kč

Očekávaná míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • 13. ledna 2020 – 31. srpna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, přičemž rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Tomuto tématu se budeme věnovat také na našem semináři Podpora výzkumu a vývoje v ČR.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right