Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu DELTA 2

Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory mezinárodní spolupráce. Cílem programu DELTA 2 je podpora projektů mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Brazílie, Korejská republika, Vietnamská socialistická republika, Čínská lidová republika – lokality Ťiang-su a Če-tiang , Tchaj-wan, Kanada – provincie Alberta a Québec).

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu není stanovena

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

Soutěžní lhůta:

  • 13. května 2021 – 14. července 2021

Hodnocení bude probíhat v termínu od 15. července 2021 do 30. listopadu 2021.

Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right