Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky plánuje vyhlásit v pořadí již 4. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, a to v rámci podprogramu 2.

Veřejná soutěž podporuje komercializaci významných inovačních řešení, růst a také rozvoj malých a středních podniků a startupů. Očekávaným prvkem projektů jsou inovativní řešení konkurenceschopná na evropské a světové úrovni s vysokým potenciálem tržního uplatnění.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být malé a střední podniky (i nově založené), které řeší daný projekt samostatně (bez dalších účastníků).

Na co se dotace vztahuje:

  • výdaje na osobní náklady,
  • výdaje na subdodávky,
  • ostatní přímé výdaje,
  • nepřímé výdaje.

Míra podpory na jeden projekt:

  • maximálně 55 % z celkových způsobilých výdajů pro uchazeče z Česka

Výše podpory na jeden projekt:

  • maximálně 1 mil. Kč na jeden projekt

Příjem návrhů projektů:

  • bude upřesněno

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno na 30. června 2022. Délka trvání projektu je stanovena na 6 měsíců se začátkem realizace nejdříve v červenci 2022 a ukončením v prosinci 2022.

Technologická agentura ČR Podpora výzkumu a vývoje Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right