Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Podávání návrhů projektů je plánováno do prvního podprogramu – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty přinášející nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizaci a rozvoj znalostí vedoucí k podpoře zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelnému využívání zdrojů. V rámci podprogramu 1 se pak jedná zejména o projekty zaměřené na výsledky výzkumu a vývoje, které je možné využít ve veřejné správě (například eGovernment, digitalizace či snížení administrativní zátěže) či pro vytváření strategických a koncepčních dokumentů. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

Soutěžní lhůta:

  • 29. dubna 2021 – 30. června 2021

Hodnocení bude probíhat do 31. prosince 2021.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right